Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Inner

join ve keep öneklerinin öncesinde inner öneki gelebilir.Bu önek, join önekinden önce kullanılırsa, bir iç birleştirme kullanılması gerektiğini belirtir. Sonuç olarak ortaya çıkan tablo, bu nedenle, yalnızca bağlantılı alan değerlerinin her iki tabloda da temsil edildiği ham veri tablolarından alan değer kombinasyonlarını içerir. Bu önek, keep önekinden önce kullanılırsa, Qlik Sense içinde saklanmadan önce her iki ham veri tablosunun ortak kesiştiği noktaya azaltılması gerektiğini belirtir.

Syntax:  

Inner ( Join | Keep) [ (tablename) ](loadstatement |selectstatement )

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
tablename Yüklenen tablo ile karşılaştırılacak adlandırılmış tablo.
loadstatementveya selectstatement Yüklenen tablo için LOAD veya SELECT deyimi.

Example 1:  

Table1
Column1 Column2

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Table2
Column1 Column2

A

C

1

xx

4

yy

QVTable:

SQL SELECT * From table1;

inner join SQL SELECT * From table2;

QVTable
Column1 Column2 Column1

A

B

C

1

aa

xx

Example 2:  

QVTab1:

SQL SELECT * From Table1;

QVTab2:

inner keep SQL SELECT * From Table2;

QVTab1
Column1 Column2

A

B

1

aa

QVTab2
Column1 Column2

A

C

1

xx

keep örneğindeki iki tablo şüphesiz A ile ilişkilidir.

Daha fazla bilgi