Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Outer

Bir dış birleştirmeyi belirtmek için açık Join önekinden önce Outer öneki gelebilir. Bir dış birleştirmede iki tablo arasındaki tüm bileşimler oluşturulur. Bu nedenle, sonuç olarak ortaya çıkan tablo, bağlantılı alan değerlerinin bir tabloda veya her iki tabloda da temsil edildiği ham veri tablolarından alan değer birleşimlerini içerir. Bir dış birleştirmeyi belirtmek için açık Join önekinden önce Outer öneki gelebilir. Bir dış birleştirmede ortaya çıkan tablo, bağlantılı alan değerlerinin bir tabloda veya her iki tabloda da temsil edildiği ham tablolardaki tüm değerleri içerir. Outer anahtar sözcüğü isteğe bağlıdır ve bir birleştirme öneki belirtilmediğinde kullanılan varsayılan birleştirme türüdür.

Syntax:  

Outer Join [ (tablename) ](loadstatement |selectstatement )

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
tablename Yüklenen tablo ile karşılaştırılacak adlandırılmış tablo.
loadstatementveya selectstatement Yüklenen tablo için LOAD veya SELECT deyimi.

Example:  

Table1
Column1 Column2

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Table2
Column1 Column2

A

C

1

xx

4

yy

SQL SELECT * from table1;

join SQL SELECT * from table2;

OR

SQL SELECT * from table1;

outer join SQL SELECT * from table2;

Birleştirilmiş tablo
Column1 Column2 Column3

A

B

C

1

aa

xx

2

cc

-

3

ee

-

4

-

yy

Daha fazla bilgi