Ana içeriğe geç

yearend - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, date içeren yılın son gününün son milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen bir değer döndürür. Varsayılan çıktı biçimi kodda ayarlanan DateFormat olur.

Syntax:  

YearEnd( date[, period_no[, first_month_of_year = 1]])

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
date Değerlendirilecek tarih.
period_no period_no bir tamsayı olup, burada 0 değeri date içeren yılı belirtir. period_no içindeki negatif değerler önceki yılları; pozitif değerler ise sonraki yılları gösterir.
first_month_of_year Ocak'ta başlamayan (mali) yıllarla çalışmak istiyorsanız, first_month_of_year içinde 2 ile 12 arasında bir değer belirtin.

Example:  

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Sonra sonucu görmek için sonuçlar sütununda listelenen alanları uygulamanızdaki bir sayfaya ekleyin.

Bu örnek, tablodaki her bir fatura tarihinin yer aldığı yıl içinde son günü bulur. Burada yılın ilk ayı 4. ay olarak belirtilmektedir.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

YearEnd(InvDate, 0, 4) AS YrEnd

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Sonuçta ortaya çıkan tabloda orijinal tarihler ve yearend() fonksiyonunun döndürdüğü değeri içeren bir sütun yer alır. Özellikler panelinde biçimlendirmeyi belirterek tam zaman damgasını görüntüleyebilirsiniz.

Sonuçlar tablosu
   
InvDate YrEnd
28/03/2012 31/03/2011
10/12/2012 31/03/2012
5/2/2013 31/03/2013
31/3/2013 31/03/2013
19/5/2013 31/03/2014
15/9/2013 31/03/2014
11/12/2013 31/03/2014
2/3/2014 31/03/2014
14/5/2014 31/03/2015
13/6/2014 31/03/2015
7/7/2014 31/03/2015
4/8/2014 31/03/2015