Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Dosya menüsü

Dosya menüsü ekranın üstünde bulunan aşağı açılan bir menüdür ve aşağıdaki komutları içerir:

 • Yeni: Yeni bir QlikView penceresi açar ve yeni bir QlikView dosyası oluşturulmasını sağlar.
 • Aç...: Yeni bir QlikView penceresi açar ve bir QlikView dosyası veya Tablo dosyasını açmaya izin verir. Tablo dosyası otomatik olarak açıldığında, Dosya Sihirbazı açılır. Bu komut aşağıdaki klavye kısayoluyla da çağrılabilir: Ctrl+O.
 • Sunucuda Aç...: QlikView Server'a bağlanmanın ve istemci modunda açmak üzere bir belgeye gitmenin mümkün olduğu bir diyalog penceresi açar.
  Bu komut aşağıdaki klavye kısayoluyla da çağrılabilir: Ctrl+Shift+O

  Bilgi notuBelgeleri QlikView Server'ın bir istemcisi olarak açtığınızda, yapabileceğiniz işlemler, yerel belgelerde yapabileceğiniz işlemlere kıyasla sınırlı olur. İstemci olarak, belgenin işbirliğini destekleyip desteklemediğine bağlı olarak, sayfa nesneleri eklenemez veya silinemez. Sayfalar eklenemez ya da silinemez. Buna ek olarak, özellikler diyalog pencerelerinin tümüne erişilemez, makrolar değiştirilemez, kod erişilemez, verileri yeniden yüklenemez ya da belge kaydedilemez.
 • Belgeyi Yenile: Bu komut yalnızca QlikView Server üzerinde açılan belgelerle ve sunucu üzerinde belgenin yeni bir sürümü mevcut olduğunda kullanılabilir. Bir yenileme işlemi çağrıldığında, seçimler ve düzen durumu da dahil olmak üzere oturum korunurken, son verilere erişim elde edilir.
 • URL Aç...: URL Aç diyalog penceresini açar. Bu diyalog penceresinde herhangi bir web sitesinin geçerli URL adresini yazın. Web sayfası QlikView içerisinde ayrı bir pencerede açılır. Bu özellik, örneğin, QlikView Publisher AccessPoint için veya QlikView Server belgelerini AJAX istemcileri aracılığıyla görüntüleyen sayfalar için kullanılabilir. Açılan web sayfalarına Windows menüsü üzerinden erişilebileceği gibi, standart QlikView belge pencereleriyle de erişilebilir.
 • FTP Aç ...: Yeni bir QlikView penceresi açar, bir FTP sunucusundan QlikView dosyasının veya tablo dosyasının açılmasını sağlar. Tablo dosyası otomatik olarak açıldığında, Dosya Sihirbazı açılır.
 • Kapat: Etkin QlikView dosyasını kapatır.
 • Favoriler: Bu basamaklı menü, En son belgeler listesinden bağımsız olarak yönetilen kullanıcı tanımlı favori belgelerin bir listesini kontrol eder (bkz. aşağıda).
 • Kaydet: Mevcut yapılandırmayı bir QlikView dosyasına kaydeder. Veri, kod ve düzen kaydedilir. Bu komut aşağıdaki klavye kısayoluyla da çağrılabilir: Ctrl+S. QlikView belgesini AJAX istemcilerini kullanarak paylaşmak istiyorsanız, dosya adı kare (#) karakterlerini içermemelidir.
 • Farklı Kaydet...: Mevcut yapılandırmayı yeni bir adla yeni bir QlikView dosyasına kaydeder. Bu komut aşağıdaki klavye kısayoluyla da çağrılabilir: F12. QlikView belgesini AJAX istemcilerini kullanarak paylaşmak istiyorsanız, dosya adı kare (#) karakterlerini içermemelidir.
 • Bağlantıyı Kaydet...: QlikView Server'da açılan belgeye yönelik bağlantıyı yerel makinede metin dosyası olarak kaydeder. Dosya qvw uzantısı olur, ancak herhangi bir veri veya düzen bilgisi içermez. Böyle bir bağlantı belgesi açılırken, QlikView sunucuya yeniden bağlanmaya ve belgeyi QlikView Server'da açmaya çalışır. Bu komut yerel belgeler için kullanılamaz.
 • Ek olarak e-posta ile gönder...: Sadece yerel bir belgeyle çalışırken kullanılabilir. Geçerli QlikView belgesinin bir kopyası eklenmiş olarak bir e-posta oluşturur. E-posta alıcısı, QlikView'a erişimi olması ve belgeye erişim hakları olması şartıyla QlikView belgesini açabilir (Section Access güvenliği kullanılıyorsa). Bu komutun çalışması için, bilgisayarda bir e-posta istemcisinin yapılandırılması gerekir.
 • Seçim İmi Bağlantısını Ekleyerek E-posta İle Gönder...: Yalnızca QlikView Server belgesiyle çalışırken kullanılabilir. Geçerli sunucu belgesine giden URL bağlantısını içeren e-postayı oluşturur. Geçici sunucu (düzen durumu dahil olmak üzere) seçim imi oluşturulur ve URL içinde şifrelenir. E-posta alıcısı sunucu belgesini açmak ve sizin gördüğünüz görmek için URL bağlantısını kullanabilir; tabii ki bunun için söz konusu belgeye ve buradaki verilere erişim hakkı olmalıdır. Bu komutun çalışabilmesi için bilgisayarda e-posta istemcisinin yapılandırılması gerekir. QlikView Server, sunucu seçim imlerine izin verecek şekilde yapılandırılmalıdır.
 • Yazdır...: Standart Yazdır diyalog penceresini açar ve geçerli sayfa nesnesinin yazdırılmasına izin verir. Bu komut liste kutuları için kullanılamaz. Bu komut aşağıdaki klavye kısayoluyla da çağrılabilir: Ctrl+P.
 • PDF Olarak Yazdır...: Microsoft Print to PDF yazıcısı önceden seçilmiş olarak Yazdır diyalog penceresini açar. Yazdır düğmesine bastıktan sonra, PDF çıkış dosyası için bir dosya adı belirtmeniz istenecektir. Bu komut yalnızca PDF yazıcısının sistemde kullanılabilir olması durumunda kullanılabilir. Bu komut aşağıdaki klavye kısayoluyla da çağrılabilir: Ctrl+Shift+P.
 • Olasıyı Yazdır...: Standart Yazdır diyalog penceresini açar ve geçerli liste kutusunun olası (seçilen ve isteğe bağlı) değerlerinin yazdırılmasını sağlar. Bu komut yalnızca liste kutuları için kullanılabilir.
 • Olasıyı PDF olarak Yazdır...: Komut liste kutuları ve çoklu kutular PDF olarak yazdırılırken kullanılmalıdır.
 • Sayfayı Yazdır...: Yazdır diyalog penceresini açar, geçerli sayfanın resminin yazdırılmasını sağlar.
 • Yazdırma Ön İzleme...: Yazdırılabilir sayfa nesnelerinin ön izlemesini gösterir.
 • Kaynak Kontrolü:
  • Ayarlar: Proje eklendiğinde veya kaynak kontrolünden proje alındığında, hangi MSSCCI (Microsoft Kaynak Kod Kontrol arayüzü) sağlayıcı dll'sinin kullanılacağını belirleyin.
  • Kaynak Kontrolüne Proje Ekle: Açılan QlikView belgesini kaydeder ve otomatik olarak proje klasörü ve proje dosyaları oluşturur. Projeyi kaynak kontrolüne eklemek için kaynak kontrol sistemini çağrılır.
  • Kaynak Kontrolünden Proje Al: Kaynak kontrolünden bir projeyi alır ve proje dosyalarından QlikView belgesini yeniden oluşturur. QlikView verileri kaynak kontrolünde saklanmaz. Belgeyi verilerle doldurmak için, yeniden oluşturulan belgede Yeniden Yükle komutunun yürütülmesi gerekir.
  • En Son Sürümü Al: Belgenin en son sürümünü kaynak kontrol sisteminden alır ve QlikView belgesini yeniden oluşturur.
  • Bekleyen Değişikliklerde Denetle: QlikView belgesini kaydeder ve kaynak kontrol sistemine yapılan işlemi kontrol eder. Bu, her birinin kendi diyalog penceresi bulunan dört farklı kaynak kontrolü işlemini içerebilir.

   • Yeni oluşturulmuş dosyaları ekleyin.
   • Kaynak kontrolünden silinmesi gereken kullanıma alınmış dosyaları geri alın.
   • Kaynak kontrolünün bir parçası olan kaldırılmış sayfalara veya sayfa nesnelere karşılık gelen dosyalarını kaldırın.
   • Değiştirilmiş dosyaları kontrol edin.

   Bekleyen Değişikliklerde Denetle işleminden önce belge güncel değilse, o zaman çakışmaları giderme sırasında getirilebilecek proje değişikliklerini yüklemek için belgeyi yeniden açın.

  • Bekleyen Değişikliklerini Geri Al: Değişiklikleri geri alır. Kaynak Kontrolü sisteminde kullanıma alınmayan yerel olarak değiştirilmiş dosyalar varsa, bu dosyaların kullanıma almayı geri alma işlemi gerçekleştirmeden önce kullanıma alınması gerekir. Bu işlem, eklenmiş ancak iade edilmemiş dosyaları silerek QlikView belgesini yeniden oluşturur ve bekleyen silme dosyalarına yapılan referanslar geri alınır.
 • Dışarı Aktar:
  • İçeriği Dışarı Aktar.... Bu alternatif yalnızca dışarı aktarılabilir bir sayfa nesnesi etkin olduğunda kullanılabilir durumdadır. Bu, ardından, sayfa nesnesinin Nesne menüsünde bulunan dışarı aktarma işlemini gerçekleştirir.
  • Sayfa Görüntüsünü Dışarı Aktar...: Geçerli sayfanın görüntüsünü dosyaya kaydetmek için diyalog penceresini açar.
  • Belge Düzenini Dışarı Aktar Belge düzenini XML dosyası olarak kaydetmek için diyalog penceresini açar. XML dosyasında belgeden herhangi bir veri kaydedilmez.
 • Kod Düzenle...: Kod Düzenle diyalog penceresini açar. Burada, veritabanlarını açan ve veritabanlarına bağlanan kodlar yazılabilir ve yürütülebilir.
 • Yeniden Yükle: Geçerli yükleme kodunu yürütür ve verileri etkin QlikView belgesine yeniden yükler. En son yapılan yeniden yüklemeden sonra veritabanının içeriği değiştirildiyse bu işlemin gerçekleştirilmesi gerekir. Bu komut aşağıdaki klavye kısayoluyla da çağrılabilir: Ctrl+R.
 • Kısmi Yeniden Yükleme: Drop table gibi tüm kod dosyaları da dahil olmak üzere geçerli yükleme kodunu yürütür ve verileri etkin QlikView belgesine yeniden yükler. Bununla birlikte, yalnızca load ve select deyimleri öncesinde Replace veya Add öneki bulunan tablolar yeniden yüklenir. Bu tür load ya da select deyimlerinden etkilenmeyen veri tabloları kısmi yeniden yüklemeden etkilenmez. Bu komut aşağıdaki klavye kısayoluyla da çağrılabilir: Ctrl+Shift+R.
 • Verileri Azalt: Aşağıdaki iki komutu içeren menüyü açar:
  • Olası Değerleri Koru: Tüm hariç tutulan değerleri kaldırarak QlikView veritabanını azaltır.
  • Tüm Değerleri Kaldır: Tüm değerleri QlikView veritabanından kaldırarak bir şablon oluşturur, ancak veritabanı yapısı ve düzen korunur.
 • Tablo Görüntüleyicisi...: Yüklenen verilerin yapısının tabloların, alanların ve ilişkilendirmelerin grafiksel görünümü içinde incelenebileceği Tablo Görünümü diyalog penceresini açar. Bu komut aşağıdaki klavye kısayoluyla da çağrılabilir: Ctrl+T.
 • En son belgeler listesi: En son kullanılan QlikView belgelerinin bir listesidir. Gösterilen belgelerin sayısı, Ayarlar: Kullanıcı Tercihleri diyalog penceresinde ayarlanabilir. Varsayılan sayı 8'dir. Bunlardan birinin seçilmesi, komutuna eşdeğerdir.
 • Çık: Açık belgeleri kapatır ve QlikView'den çıkar.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Remove banner from view

Analiz Modernleştirme Programı ile değerli QlikView uygulamalarınızı ödün vermeden modernleştirin. Bize ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın: ampquestions@qlik.com