Ana içeriğe geç

Değişken Genel Görünümü Diyalog Penceresi

BU SAYFADA

Değişken Genel Görünümü Diyalog Penceresi

Değişken Genel Görünümü diyalog penceresi, gizli olmayan tüm değişkenleri ve bunların değerlerini tek bir listede görüntüler. QlikView ifadelerindeki dolar işareti genişletme özelliğiyle birlikte, değişken genel görünümü işlenmemiş ifade depolaması olarak kullanılabilir.

  • Değişkenler: Bu dört sütunlu listede, gizli olmayan tüm değişkenlerin adları ve bunların karşılık gelen değerleri görüntülenir. Seçim imlerine değişkenler eklemek için + sütunundaki onay kutusunu seçin.
  • Tanım: Tanımını görüntülemek için yukarıdaki listede bir değişkeni vurgulayın. Metin serbestçe düzenlenebilir. Değişiklikler, yukarıdaki listenin Değer sütununa hemen yansıtılır. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.
  • Yorum: Bir değişkeni oluşturan kişinin değişkenin amacını ve fonksiyonunu açıklayabileceği yorum alanıdır.
  • Ekle: Yeni bir değişkenin tanımlanabileceği Yeni Değişken diyalog penceresini açar.
  • Kaldır: Listede bir değişkeni vurgulayın ve değişkeni silmek için bu düğmeye tıklayın.
  • Arama: Kullanılabilir değişkenleri ada göre arayın.