Ana içeriğe geç

NULL değeri işleme

BU SAYFADA

NULL değeri işleme

Bir veritabanı sorgusunun ve/veya tablolar arası birleştirmenin sonucu olarak belirli bir alan için herhangi bir veri üretilemediğinde sonuç normal olarak NULL değerdir.

QlikView mantığı aşağıdakileri gerçek NULL değerler olarak işler:

  • ODBC bağlantısından döndürülen NULL değerler

  • Kod dosyasında tabloların zorunlu birleşiminin sonucu olarak oluşturulan NULL değerler

  • Kod dosyasında yapılan birleştirmenin sonucu olarak oluşturulan NULL değerler

  • Bir tabloda görüntülenecek alan değeri birleşimlerinin üretilmesinin sonucu olarak oluşturulan NULL değerler

Not: NullAsValue deyiminin kullanıldığı durumlar dışında, bu NULL değerleri ilişkilendirmeler ve seçimler için kullanmak genellikle mümkün değildir.

Metin dosyaları tanım gereği NULL değerler içeremez.

See also