Ga naar hoofdinhoud

Afhandeling van NULL-waarden

OP DEZE PAGINA

Afhandeling van NULL-waarden

Wanneer geen gegevens kunnen worden geproduceerd voor een bepaald veld als resultaat van een databasequery en/of een samenvoeging van tabellen met de opdracht join, is het resultaat meestal een NULL-waarde.

In de QlikView-logica wordt het volgende als echte NULL-waarden behandeld:

  • NULL-waarden die door een ODBC-verbinding worden geretourneerd

  • NULL-waarden als resultaat van een gedwongen aaneenschakeling·van tabellen in het load-script

  • NULL-waarden als resultaat van een samenvoeging in het load-script

  • NULL-waarden als resultaat van het genereren van veldwaardecombinaties voor weergave in een tabel

Opmerking: In het algemeen kunnen deze NULL-waarden niet worden gebruikt voor associaties en selecties, behalve als de opdracht NullAsValue wordt gebruikt.

Tekstbestanden kunnen per definitie geen NULL-waarden bevatten.

See also