Gå till huvudinnehåll

NULL-värdeshantering

PÅ DEN HÄR SIDAN

NULL-värdeshantering

Om inga data kan produceras för ett visst fält till följd av en databasfråga och/eller länkningar mellan tabeller, resulterar detta vanligen ett NULL-värde.

Logiken i QlikView behandlar följande som äkta NULL-värden:

  • NULL värden som returneras från en ODBC-koppling

  • NULL-värden som skapas till följd av en tvingad konkatenering av tabeller i laddningsskriptet

  • NULL-värden som skapas till följd av en länkning i laddningsskriptet

  • NULL-värden som skapas till följd av en generering av fältvärdeskombinationer som ska visas i en tabell.

Observera: Vanligtvis är det omöjligt att använda dessa NULL-värden för associationer och urval, förutom när satsen NullAsValue används.

Textfiler kan per definition inte innehålla NULL-värden.

See also