Ana içeriğe geç

Alias

BU SAYFADA

Alias

alias deyimi, kendisini takip eden kod içinde oluştuğunda yeniden adlandırılacak bir alana göre bir takma isim ayarlamak için kullanılır.

Syntax:  

alias fieldname as aliasname {,fieldname as aliasname}

Arguments:  

Alias bağımsız değişkenleri
Bağımsız Değişken Açıklama
fieldname

Kaynak verilerinizdeki alanın adı
aliasname Yerine kullanmak istediğiniz bir takma isim

Examples and results:  

Örnekler ve sonuçlar
Örnek Sonuç

Alias ID_N as NameID;

-

Alias A as Name, B as Number, C as Date;

Bu ifadeyle tanımlanan ad değişiklikleri, sonrasında gelen tüm SELECT ve LOAD deyimleri üzerinde kullanılır. Bir alan adı için yeni bir takma isim, kod içinde kendisinden sonra gelen bir konumda yeni bir alias deyimiyle tanımlanabilir.

See also