Ana içeriğe geç

MapSubstring - kod fonksiyonu

BU SAYFADA

MapSubstring - kod fonksiyonu

MapSubstring kod fonksiyonu herhangi bir ifadenin parçalarını daha önce yüklenmiş bir eşleme tablosuna eşlemek için kullanılır. Eşleme büyük/küçük harf duyarlıdır ve yinelemesizdir ve alt dizeler soldan sağa eşlenir.

Syntax:  

MapSubstring('map_name', expression)

 

Return data type: dize

Arguments:  

MapSubstring bağımsız değişkenleri
Bağımsız Değişken Açıklama
map_name

Bir mapping load veya mapping select deyimi ile daha önce okunmuş bir eşleme tablosunun adı. Ad, düz tek tırnak işaretleri içine alınmalıdır.

Uyarı: Makro genişletilmiş bir değişkende bu fonksiyonu kullanır ve mevcut olmayan bir eşleme tablosuna başvurursanız fonksiyon çağrısı başarısız olur ve bir alan oluşturulmaz.
expression Sonucu alt dizeler ile eşlenecek ifade.

Example:  

Bu örnekte ürün modellerinin listesini yüklüyoruz. Her modelin bileşik bir kod ile açıklanan bir öznitelik kümesi vardır. MapSubstring ile eşleme tablosunu kullanarak öznitelik kodlarını bir açıklamaya genişletebiliriz.

map2: mapping LOAD * Inline [ AttCode, Attribute R, Red Y, Yellow B, Blue C, Cotton P, Polyester S, Small M, Medium L, Large ] ; Productmodels: LOAD *, MapSubString('map2', AttCode) as Description Inline [ Model, AttCode Twixie, R C S Boomer, B P L Raven, Y P M Seedling, R C L SeedlingPlus, R C L with hood Younger, B C with patch MultiStripe, R Y B C S/M/L ] ; // We don't need the AttCode anymore Drop Field 'AttCode';

 

Elde edilen tablo şöyle görünür:

Example 1
Model Description
Twixie Red Cotton Small
Boomer Blue Polyester Large
Raven Yellow Polyester Medium
Seedling Red Cotton Large
SeedlingPlus Red Cotton Large with hood
Younger Blue Cotton with patch
MultiStripe Red Yellow Blue Cotton Small/Medium/Large