Gå till huvudinnehåll

MapSubstring - skriptfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

MapSubstring - skriptfunktion

Skriptfunktionen MapSubstring används för att mappa delar av ett valfritt uttryck mot en tidigare inläst mappningstabell. Mappningen är skiftlägeskänslig och icke-iterativ och delsträngar mappas från vänster till höger.

Syntax:  

MapSubstring('map_name', expression)

 

Return data type: sträng

Arguments:  

MapSubstring-argument
Argument Beskrivning
map_name

Namnet på en mappningstabell som tidigare lästs via en mapping load- eller mapping select-sats. Namnet måste stå inom enkla, raka citationstecken.

Varning: Om du använder den här funktionen i en makroexpanderad variabel och hänvisar till en mappningstabell som inte existerar, misslyckas funktionsanropet och det skapas inget fält.
expression Uttrycket vars resultat ska mappas av delsträngar.

Example:  

I det här exemplet laddar vi en lista med produktmodeller. Varje modell har en uppsättning attribut som beskrivs av en sammansatt kod. Genom att använda mappningstabellen med MapSubstring kan vi utöka attributkoderna till en beskrivning.

map2: mapping LOAD * Inline [ AttCode, Attribute R, Red Y, Yellow B, Blue C, Cotton P, Polyester S, Small M, Medium L, Large ] ; Productmodels: LOAD *, MapSubString('map2', AttCode) as Description Inline [ Model, AttCode Twixie, R C S Boomer, B P L Raven, Y P M Seedling, R C L SeedlingPlus, R C L with hood Younger, B C with patch MultiStripe, R Y B C S/M/L ] ; // We don't need the AttCode anymore Drop Field 'AttCode';

 

Den resulterande tabellen ser ut så här:

Example 1
Model Description
Twixie Red Cotton Small
Boomer Blue Polyester Large
Raven Yellow Polyester Medium
Seedling Red Cotton Large
SeedlingPlus Red Cotton Large with hood
Younger Blue Cotton with patch
MultiStripe Red Yellow Blue Cotton Small/Medium/Large