Ana içeriğe geç

Time# - kod ve grafik fonksiyonu

Time#(), bir biçim dizesi sağlanmadığı takdirde, kod dosyasında veya işletim sisteminde ayarlı zaman biçiminde olmak üzere, bir ifadeyi zaman değeri olarak değerlendirir..

Syntax:  

time#(text[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Time# bağımsız değişkenleri
Bağımsız Değişken Açıklama
text

Değerlendirilecek metin dizesi.

format Sonuçta elde edilen zaman dizesinin nasıl biçimlendirileceğini açıklayan dize. Atlandığı takdirde, işletim sisteminde ayarlı kısa tarih biçimi, saat biçimi ve ondalık ayırıcı kullanılır.