Gå till huvudinnehåll

Time# - skript- och diagramfunktion

Time#() utvärderar ett uttryck som ett tidsvärde, i det tidsformat som har ställts in i laddningsskriptet eller operativsystemet, om inte en formatsträng finns..

Syntax:  

time#(text[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Time#-argument
Argument Beskrivning
text

Textsträngen som ska utvärderas.

format Sträng som beskriver hur den resulterande tidsträngen ska formateras. Om den utelämnas används det korta datumformat, tidsformat och decimalavgränsare som har ställts in för operativsystemet.