Ana içeriğe geç

Alan Grupları

QlikView ve birçok diğer veritabanı görüntüleyici, OLAP araçları vb. arasındaki ana farklardan biri, QlikView olanağında giriş verilerinde herhangi bir hiyerarşiyi önceden tanımlama gerekliliği olmamasıdır. QlikView olanağının benzersiz dahili mantığı, size istediğiniz sıralamayla herhangi bir alana tam boyut olarak erişme konusunda tam özgürlük sunar. Çoğu amaç açısından bu özgürlük son derece etkilidir.

Ancak, önceden tanımlanmış bir hiyerarşinin verileri daha etkin biçimde görüntülemenize yardımcı olabileceği durumlar mevcuttur. Bu nedenle QlikView, alan grupları tanımlama olasılığını sunar. Gruplar hiyerarşik (detaya inme) veya hiyerarşik olmayan (döngüsel) biçimde olabilir.

Gruplar, Belge Özellikleri diyalog penceresinin Gruplar sayfasında oluşturulur. Bunlar grafiklerde kullanılabilir ve boyut açılan kutularındaki (Boyut üzerinde) kullanılabilir alanlarla birlikte görüntülenirler.

Tüm alanlar birbirleriyle gruplandırılabilir.

Detaya inme grupları, bir Drilldown simgesiyle işaretlenirken,

döngüsel gruplar, bir Cyclic simgesiyle görüntülenir.

Hiyerarşik Gruplar (Detaya İnme)

Birkaç alan bir doğal hiyerarşi oluşturduğunda, detaya inme grubu oluşturmak mantıklıdır. Hiyerarşik gruplara verilebilecek tipik örnekler şunlardır:

Time:Year, Quarter, Month

or

Geography: Continent, Country, State, City

Bir detaya inme grubu bir grafikte boyut olarak kullanıldığında, grafik, grubun alan listesinde bulunan ve birden fazla olası değer içeren ilk alanı kullanır. Alanın yalnızca bir olası değere sahip olmasına neden olan seçimler yapılmışsa, birden fazla olası değer içermesi şartıyla, bunun yerine listedeki bir sonraki alan kullanılır. Listedeki hiçbir alan birden fazla olası değer içermiyorsa, yine de son alan kullanılır.

Yukarıdaki ilk örnekte, tek bir yıl seçilene kadar Year grafik boyutu olarak kullanılır. Grafik ardından Quarter öğesini gösterir. Tek bir çeyrek seçilirse, grafik Month öğesine geçiş yapar.

Grubun alan listesinin üst alanlarında birden çok değerin olası hale gelmesini sağlayacak şekilde seçimler kaybolduğunda, grafik otomatik olarak detaydan çıkarılır. Zorunlu detaydan çıkma, grafikteki detaydan çıkma simgesine tıklanarak gerçekleştirilebilir.