Ana içeriğe geç

Belge Özellikleri: Tablolar

Döngüsel referansları içeren veriler QlikView'e yüklendiğinde, döngüsel referansların QlikView dahili mantığı içinde bir döngü yaratmasını engellemek için, gevşek bağlı tablolar otomatik olarak oluşturulur. Verilerin beklenildiği gibi ve anlaşılabilir bir şekilde görselleştirilmesi için bu gevşek bağlı tabloların işlenmesi gerekir.

Döngüsel referansları anlama

Herhangi bir tablo da bu diyalog penceresinden veya makrolar aracılığıyla etkileşimli olarak gevşek bağlı hale getirilebilir.

Normal QlikView ilişkisel mantığının bağlantısı, gevşek bağlı tablolar için dahili olarak kesilir. Bu, bir alandaki seçimlerin tablonun diğer alanlarına doldurulmayacağı anlamına gelir. Bu, bir dizi durumda, genellikle veri yapısında döngüsel referansları önlemek gerektiğinde çok yararlı olur.

Gevşek bağlı tablolar

Not: Bir veya daha fazla tablonun gevşek bağlı hale getirilmesi, belgenin davranışını radikal olarak değiştirebilir. Bu özelliği yalnızca yaptığınız iş konusunda kesinlikle eminseniz kullanın.

Bu diyalog penceresi iki listeden (Tablolar listesi ve Alanlar listesi) oluşur.

Sütun üstbilgisine tıklanarak, bu iki tablo herhangi bir sütunda sıralanabilir.

Tablolar listesi aşağıdaki bilgileri içerir:

Belge Tablosu özellikleri
Özellik Açıklama
Ad Dahili tablonun adı.
Gevşek Bağlı Alternatifi işaretlendiğinde, tablo gevşek bağlı olur. Burada tablo için bu alternatifi bilinçli olarak ayarlamak mümkündür.
Kayıt Adedi Tablodaki kayıt (satır) sayısı.
Alan Adedi Tablodaki alan (sütun) sayısı.
Anahtar alan adedi Tablonun anahtar (bağlanan) alanlar (sütunlar) sayısı.
Yorum

Veri kaynağından okunan yorumları ve alanda yapılan yorumu gösterir.

Comment field

Sayfanın altındaki Alanlar listesi, QlikView belgesindeki tüm alanları veya yukarıdaki listede bir dahili tablo seçilmişse bu tablonun alanlarını gösterir. Sütunlar aşağıdaki gibidir:

Belge Tablosu Alan özellikleri
Özellik Açıklama
# Alanın dahili sayısı. 0 ile 5 sayıları QlikView sistem alanları tarafından kullanılır ve bu listede görüntülenmez.
Ad Alanın adı.
Boyutlar Alana $dimension sistem etiketini eklemek için alan adının sağındaki onay kutusunu işaretleyin. Bu etiket, grafik boyutlarında, liste kutularında vb. öğelerde kullanım için önerilen bir alanı belirtir. dimension etiketiyle etiketlenen alan, İfade Düzenle diyalog penceresi dışında QlikView uygulamasındaki tüm alan seçimi kontrollerinin üstünde görüntülenir.
Ölçümler Alana $measure sistem etiketini eklemek için alan adının sağındaki onay kutusunu işaretleyin. Bu etiket, ifadelerde kullanım için önerilen bir alanı simgeler. Hesaplama etiketiyle etiketlenen alan, İfade Düzenle diyalog penceresindeki tüm alan seçimi kontrollerinin üstünde görüntülenir.
Etiketler

Alan etiketlerini görüntüler. $ bir sistem etiketini belirtir.

Alan etiketleri

Yorum Veri kaynağından okunan yorumları ve Anlamsal, VeModu, HerZamanBiriSeçili, Bilgi, Kilitli veya Gizli gibi alanın herhangi bir özel durumu için göstergeyi görüntüler.
Tablo Adedi Alanın oluştuğu tabloların sayısı.
Değer Adedi Seçimler dikkate alınmaksızın, alan değerlerinin toplam adedi. Bu bilgi, anahtar (bağlanan) alanlar için kullanılabilir durumda değildir.
Tekil Adedi Seçimler dikkate alınmaksızın, tekil alan değerlerinin toplam adedi.
Tür

Anlamsal, VeModu, HerhangiBiriSeçili, Kilitli veya Gizli gibi alanın herhangi bir özel durumu için göstergeyi görüntüler.

Sistem değişkenleri

Etiketleri Düzenle... Etiketlerin eklenip kaldırılabileceği diyalog penceresini açar. Sistem etiketleri buradan kaldırılamaz. Eklenen etiketlere, sistem etiketi tarafından kullanılan bir ad verilemez.
Yapıyı Dışarı Aktar Bu düğmeye basıldığında, belgenin tablo yapısı bir metin dosyaları kümesine dışarı aktarılabilir. Biri tablolar için (filename.Tables.tab), biri alanlar için (filename.Fields.tab) ve biri de aralarında eşleme için (filename.Mappings.tab) olan bu metin dosyaları, QlikView mantığının tam gücüyle ilgili daha detaylı analiz için QlikView içinde geri okunabilir. Dışarı aktarma için hedef klasörün seçilebileceği bir diyalog penceresi görüntülenir. Varsayılan, dosyaları QlikView belgesiyle aynı klasöre koymak şeklindedir.
Etiket Temizleme Alan QlikView belgesinden kaldırıldıktan sonra geride kalmış olabilecek etiketleri temizlemek için bu düğmeye tıklayın.