Gå till huvudinnehåll

Dokumentegenskaper: Tabeller

När data som innehåller cirkulära referenser laddas in i QlikView, skapas löst kopplade tabeller automatiskt för att undvika att cirkulära referenser skapas i den interna QlikView-logiken. Dessa löst kopplade tabeller måste hanteras för att visualisera data på ett sätt som är förutsägbart och begripligt.

Förstå cirkelreferenser

Tabeller kan även kopplas löst antingen interaktivt från denna dialog eller via makron.

QlikViews vanliga associativa logik kopplas bort internt för löst kopplade tabeller. Det innebär att val i ett fält inte påverkar andra fält i tabellen. Detta kan vara användbart i ett antal situationer, framför allt när man behöver undvika cirkulära referenser i datastrukturen.

Löst kopplade tabeller

Observera: Hela dokumentet kan påverkas när man gör en eller flera tabeller löst kopplade. Denna funktion ska bara användas när man är helt säker på vad man gör!

Dialogen består av två listor: Tabeller och Fält.

Tabellerna kan sorteras efter var och en av kolumnerna genom att man klickar på kolumnens rubrik.

Listan Tabeller innehåller följande information:

Egenskaper för tabeller i dokument
Egenskap Beskrivning
Namn Den interna tabellens namn.
Löst kopplad Om alternativet är valt är tabellen löst kopplad. Man kan specifikt ange detta alternativ för en tabell här.
# Poster Antalet poster (rader) i tabellen.
# Fält Antalet fält (kolumner) i tabellen.
# Nycklar Antalet nyckelfält (kopplade fält), kolumner i tabellen.
Kommentar

Visar kommentarerna som är inlästa från datakällan samt fältets kommentarer.

Comment field

I listan Fält längst ned på sidan visas QlikView-dokumentets alla fält. Har en intern tabell valts i den övre rutan visas endast dess fält. Kolumnerna är som följer:

Egenskaper för tabellfält i dokument
Egenskap Beskrivning
# Det interna numret på fältet. Siffrorna 0 till 5 används av QlikViews systemfält - dessa visas inte i listan.
Namn Fältets namn.
Dimensioner Lägg till systemtaggen $dimension för fältet genom att markera kryssrutan till höger om fältnamnet. Denna tagg markerar ett fält som rekommenderas för användning i diagramdimensioner, listboxar med mera. Ett fält som taggas med dimension visas överst bland alla fältvalskontroller i QlikView, förutom i dialogen Redigera uttryck.
Mätvärden Lägg till systemtaggen $measure för fältet genom att markera kryssrutan till höger om fältnamnet. Den markerar ett fält som rekommenderas för användning i uttryck. Ett fält som taggas med mått visas överst bland alla fältvalskontroller i dialogen Redigera uttryck .
Taggar

Visar fälttaggarna. $ anger en systemtagg.

Fälttaggar

Kommentar Visar kommentarerna som läses in från datakällan och en indikator för specialstatus för fältet, till exempel Semantic, AndMode, AlwaysOneSelected, Info, Locked or Hidden.
# Tabeller Antalet tabeller där fältet visas.
# Värden Det totala antalet fältvärden utan hänsyn till gjorda val. Detta alternativ finns inte för nyckelfält (kopplade fält).
# Distinkta Det totala antalet distinkta fältvärden utan hänsyn till gjorda val.
Typ

Visar en indikator för status för fältet, till exempel Semantic, AndMode, AlwaysOneSelected, Locked eller Hidden.

Systemvariabler

Redigera taggar... Öppnar en dialog där man kan lägga till och ta bort taggar. Systemtaggar kan inte tas bort här. Tagg som läggs till kan inte få samma namn som en systemtagg.
Exportera struktur Med ett klick på denna knapp är det möjligt att exportera tabellens struktur i dokumentet till textfiler. Dessa textfiler kan därefter enkelt läsas in på nytt i QlikView för vidare analys med programmets kraftfulla logik. Det skapas en fil för tabeller (filnamn.Tables.tab), en för fält (filnamn.Fields.tab) och en för mappning däremellan (filnamn.Mappings.tab). En dialog öppnas där man kan välja till vilken mapp man vill exportera filerna. Förvalt läge är att filerna placeras i samma mapp som QlikView-dokumentet.
Rensa bort taggar Klicka här för att rensa bort taggar som kan vara kvar efter att ett fält har tagits bort från QlikView-dokumentet.