Ana içeriğe geç

Alan etiketleri

BU SAYFADA

Alan etiketleri

Alan etiketleri, veri modelinizdeki alanlara meta veri ekleme olanağını sağlar. İki tür farklı alan etiketi vardır:

 • Sistem alanı etiketleri

  Sistem alanı etiketleri, kod çalıştırıldığında ve veriler yüklendiğinde otomatik olarak oluşturulur. Etiketlerin bazıları kod içinde yönlendirilebilir. Sistem etiketlerinin önünde her zaman bir $ işareti bulunur.

 • Özel alan etiketleri

  Tag deyimini kullanarak, kod dosyasındaki alanlara özel etiketler ekleyebilirsiniz. Özel etiketler, herhangi bir sistem etiketiyle aynı adı kullanamaz.

  Tag

  Untag

Sistem alanı etiketleri

Aşağıdaki sistem alanı etiketleri kod çalıştırma işleminin sonunda oluşturulur.

Sistem alanı etiketleri
Etiket Açıklama Kod içinde yönlendirilebilir
$system

Kod çalıştırılması sırasında QlikView tarafından oluşturulan sistem alanı.

Sistem alanları

Hayır
$key İki veya daha fazla tablo arasında bağlantı sağlayan anahtar alan. Hayır
$keypart Alan bir veya daha fazla yapay anahtarın parçasıdır. Hayır
$syn

Yapay anahtar

Yapay anahtarlar

Hayır

$hidden

Gizli alan; yani grafikleri, boyutları veya hesaplamaları oluştururken hiçbir alan seçimi listesinde görüntülenmez. Yine de ifadelerde gizli alanları kullanabilirsiniz; ancak alan adını yazmanız gerekir.

Gizlenecek alanları ayarlamak için HidePrefix ve HideSuffix sistem değişkenlerini kullanabilirsiniz.

HidePrefix

HideSuffix

Evet
$numeric Alandaki tüm (NULL olmayan) değerler sayısaldır. Evet
$integer Alandaki tüm (NULL olmayan) değerler tamsayıdır. Evet
$text Alandaki hiçbir değer sayısal değildir. Evet
$ascii Alan değerleri yalnızca standart ASCII karakterlerini içerir. Evet
$date Alandaki tüm (NULL olmayan) değerler tarih olarak yorumlanabilir (tamsayılar). Evet
$timestamp Alandaki tüm (NULL olmayan) değerler zaman damgası olarak yorumlanabilir. Evet

Aşağıdaki etiketler Belge Özellikleri: Tablolar diyalog penceresinden ayarlanır ve kullanıcı tarafından etkinleştirilebilir ve devre dışı bırakılabilir:

 • $dimension - grafik boyutlarında, liste kutularında vb. öğelerde kullanım için önerilen bir alanı belirtir.
 • $measure - ifadelerde kullanım için önerilen bir alanı belirtir.