Ana içeriğe geç

Bağlam yorumlaması

Bağlam yorumlaması diyalog penceresiyle, hücrenin değeri hücrede bulunan gizli bir bilgi parçasıyla değiştirilebilir.

Hücre, her biri bir veya kimi zaman birden fazla özniteliğe sahip birden fazla diğer etiketleri içerebilir. Uygun etiket ve öznitelik seçilerek ve ardından TAMAM'a basarak, hücre içeriği özniteliğin değerinin etiketiyle değiştirilir.

  • Etiket: Hücrede bulunan etiketlerin listesi.
  • Öznitelik: İşaretli etiketin özniteliği.
  • Öznitelik: Özniteliğin değeri.