Ana içeriğe geç

Aralık fonksiyonları

Aralık fonksiyonları, bir değer dizisi alan ve sonuç olarak tek bir değer üreten fonksiyonlardır. Tüm aralık fonksiyonları hem kod dosyasında hem de grafik ifadelerinde kullanılabilir.

Örneğin, bir grafikte, aralık fonksiyonu bir kayıt arası dizisinden tek bir değer hesaplayabilir. Kod dosyasında, aralık fonksiyonu, iç tablodaki bir değer dizisinden tek bir değer hesaplayabilir.

Her bir fonksiyonun kısa açıklamasını ve söz dizimini görmek için her bir fonksiyonun açılan menüsünü kullanın. Daha ayrıntılı bilgiler için söz dizimi açıklamasında fonksiyon adına tıklayın.

Not: Aralık fonksiyonları, aşağıdaki genel sayısal fonksiyonların yerine geçmektedir: numsum, numavg, numcount, nummin ve nummax. Bunlar halen kullanılabilmektedir; ancak kullanılmaları önerilmez.

Temel aralık fonksiyonları

Sayaç aralık fonksiyonları

İstatistiksel aralık fonksiyonları

Finansal aralık fonksiyonları