Ana içeriğe geç

RangeMaxString - kod ve grafik fonksiyonu

RangeMaxString(), ifadede veya alanda bulduğu metin sıralama düzenindeki son değeri döndürür.

Syntax:  

RangeMaxString(first_expr[, Expression])

Return data type: dize

Arguments:  

Bu fonksiyonun bağımsız değişkeni, kendi içinde bir değer listesi döndüren kayıt arası fonksiyonlarını içerebilir.

  • first_expr: Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
  • Expression: Hesaplanacak veri aralığını içeren isteğe bağlı ifadeler veya alanlar. Çok sayıda ek ifade kullanılabilir.

Examples:  

Örnekler ve sonuçlar
Örnek Sonuç
RangeMaxString (1,2,4)

4 değerini döndürür

RangeMaxString ('xyz','abc')

'xyz' döndürür
RangeMaxString (5,'abc') 'abc' döndürür
RangeMaxString (null( ))

NULL döndürür

Example: (ifade kullanarak)

RangeMaxString (Above(MaxString(MyField),0,3))

Geçerli satırda ve geçerli satırın üzerindeki iki satırda değerlendirilen MaxString(MyField) fonksiyonunun üç sonucundan sonuncusunu (metin sıralama düzeninde) döndürür.

İpucu: Örneğin beklendiği gibi çalışmasını sağlamak için MyField sıralamasını devre dışı bırakın.
Örnek ifade çıktısı
MyField RangeMaxString(Above(MaxString(MyField),0,3))
10

10

abc abc
8 abc
def def
xyz xyz
9 xyz

Örneklerde kullanılan veriler:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

'abc'

8

'def'

'xyz'

9

] ;