Gå till huvudinnehåll

Intervallfunktioner

Intervallfunktionerna är funktioner som tar en mängd värden och producerar ett enda värde som resultat. Alla intervallfunktioner kan användas i både laddningsskriptet och i diagramuttryck.

I ett diagram kan till exempel en intervallfunktion beräkna ett enda värde utifrån en postöverskridande uppsättning. I laddningsskriptet kan en intervallfunktion beräkna ett enda värde utifrån en uppsättning värden i en intern tabell.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning och syntax för varje funktion. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Observera: Intervallfunktionerna ersätter följande allmänna numeriska funktioner: numsum, numavg, numcount, nummin och nummax. Dessa kan fortfarande användas, men det rekommenderas inte.

Grundläggande intervallfunktioner

Räkneintervallfunktioner

Statistiska intervallfunktioner

Finansiella intervallfunktioner