Ana içeriğe geç

Izgara Grafiği - AJAX/Webview

Izgara grafiği, dağılım grafiğine benzer, ancak boyut değerlerini eksenler üzerinde çizer ve çizim sembolünü belirlemek için bir ifade kullanır. Özel mod, küçük bir pasta grafiği şeklindeki üçüncü bir boyutu çizim sembolleri olarak göstermeyi mümkün kılar.

Izgara Grafiği: Nesne Menüsü

Bir sayfa nesnesine sağ tıklanarak veya nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Menu simgesine tıklanarak, nesne menüsü bir bağlam menüsü olarak açılabilir.

Menüdeki komutlar QlikView içinden WebView'in kullanılıp kullanılmadığına veya belgenin web tarayıcısında açılıp açılmadığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Menü aşağıdaki komutları içerir:

Menü komutları
Komutu Ayrıntılar
Özellikler...

Özellikler diyalog penceresini açar.

Notlar

Geçerli nesneyle ilgili not oluşturmayı ve paylaşmayı sağlar.

Kopar Grafik başlığının sonuna "(Koparılmış)" metni eklenir ve grafik artık belgede yapılan seçimlere göre güncelleştirilmez (ancak grafikten seçimler yapılmaya devam edebilir). Komut yalnızca grafik eklendiyse kullanılabilir. Grafiğin kopyasını oluşturup kopararak, kopyası ve aslı arasında doğrudan karşılaştırmalar yapabilirsiniz.
Ekle Koparılmış grafiği ekler. Grafik veriyle dinamik olarak bağlı hale gelir. Komut yalnızca grafik koparılmışsa kullanılabilir.
Referansı Ayarla Bu seçenek, mevcut seçimlerle grafiğin sabit bir çizimi olan grafik başvurusunu ayarlar. Belgede daha fazla seçim yapıldığında başvuru çizimi arka planda gri olarak kalır. Grafik eksenleri her zaman için arka plan veri kümesinin ve geçerli veri kümesinin maksimum değerlerini içerecek şekilde ayarlanır. Geçerli veri kümesi her zaman başvuru grafiğinin üzerine çizilir. Başvuru grafiğinin bazı bölümleri, geçerli veri kümesi çizimi tarafından gizlenebilir. Başvuru grafik çizimlerinin görüntülenmesi yalnızca bazı grafik türlerinde (örneğin, sütun grafikler, çizgi grafikler, birleşik grafikler, radar grafikleri, dağılım grafikleri, ızgara grafikler ve ibreli gösterge grafikleri) mümkündür. Detaya inme veya döngüsel grup içeren grafik için başvuru ayarlanamaz. Belge kapatıldığında veya veriler yeniden yüklendiğinde, başvuru kaybolur. Referansı Ayarla seçeneğini kullanırken dahil edilebilecek maksimum nesne sayısı 500'dür.
Referansı Temizle Bu komut, bir referans ayarlandığında Referansı Ayarla komutu ile değiştirilir. Bu komut seçilerek daha önce ayarlanan başvuru silinir ve grafik normal çizim moduna geri döndürülür.
Tüm Bölümleri Temizle

Etkin sayfa nesnesindeki tüm geçerli seçimleri temizler. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Eraser öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir.

Kopyala

Seçili sayfa nesnelerini panoya kopyalar. Bu fonksiyon, sadece sayfa nesnelerini kopyalar, veri veya resimleri kopyalamaz.

Yazdır...

Seçilen sayfa nesnelerini başka bir tarayıcı penceresinde tablo biçiminde açar. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Printer öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir.

Excel'e Gönder

Olası (seçilen dahil) değerleri, çalışmıyor olması durumunda otomatik olarak başlatılan Microsoft Excel'e dışarı aktarır. Dışarı aktarılan değerler, yeni Excel çalışma sayfasında bir sütun olarak görünür. Bu özelliğin çalışması için bilgisayarda Microsoft Excel 2007 veya daha yeni bir sürümü yüklü olmalıdır. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Spreadsheet öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir.

Dışarı Aktar...

Dışarı aktarılan veri içeriği için yolun, dosya adının ve (tablo) dosya türünün belirtilebileceği Farklı Kaydet diyalog penceresini açar.

Hızlı Değişim

Geçerli grafiği başka bir grafik türüne değiştirmeyi mümkün kılar. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Fast forward öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Yalnızca Özellikler diyalog penceresinin Başlık sekmesinde Grafikte Hızlı Tür Değişimi etkinleştirildiğinde kullanılabilir.

En Küçük Duruma Getir

Nesneyi simge durumuna getirir. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Minimize öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Bu komut yalnızca, Başlık sayfasında, nesneye ait Özellikler diyalog penceresinde en küçük duruma getirmeye izin veriliyorsa kullanılabilir.

Geri Yükle

En küçük duruma getirilmiş veya en büyük duruma getirilmiş nesneyi bir önceki boyutuna ve konumuna geri yükler. En küçük duruma getirilmiş bir nesnenin simgesine çift tıklandığında veya en büyük duruma getirilmiş bir nesnenin nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Restore simgesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Bu komut yalnızca en küçük duruma getirilmiş veya en büyük duruma getirilmiş nesneler için kullanılabilir.

En Büyük Duruma Getir

Nesneyi sayfayı dolduracak şekilde büyütür. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) Maximize öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Bu komut yalnızca, Başlık sayfasında, nesneye ait Özellikler diyalog penceresinde en büyük duruma getirmeye izin veriliyorsa kullanılabilir.

Kaldır

Seçilen nesneyi sayfadan kaldırır.

Kılavuz Çizgi Grafiği Özellikleri

Özellikler diyalog penceresini açmak için Özellikler seçeneğini Nesne menüsünden seçin. Eğer Özellikler komutu gri renkteyse muhtemelen özellik değişikliği gerçekleştirmek için ayrıcalığınız yoktur.

Kılavuz Çizgi Grafiği Özellikleri

Bu bölümde Izgara Grafik Özellikleri açıklanmaktadır.

Boyutlar

Aşağı açılan listede boyutları seçin. Boyut eklemek için Add öğesine tıklayın. Aşağı açılan listede boyutu seçin. Listedeki öğeleri taşımak için Move simgesini kullanın. Remove simgesi, öğeleri listeden kaldırır. Daha fazla ayar için Daha Fazla... düğmesine tıklayın.

Boyut Sekmesi

 • Koşulu Etkinleştir: Bu onay kutusu işaretlendiğinde, aşağıdaki düzenle kutusunda bulunan Function düğmesine tıklanarak, girilen koşul ifadesinin değerine bağlı olarak, boyut dinamik olarak gizlenir veya gösterilir.
 • Boyut: Geçerli anda seçilen boyutu görüntüler.
 • Etiketi Göster: X ekseninde bir boyut etiketini (alan adını) göstermek için bu onay kutusunu işaretleyin.
 • Null Değerlerini Gösterme: Bu onay kutusu işaretlendiğinde, yukarıda Boyut olarak seçilen alan, değeri NULL ise, grafikte görüntülenmez.
 • Tüm Değerleri Göster: Mantıksal hariç değerler de dahil olmak üzere grafikteki tüm boyut alan değerlerini göstermek için bu onay kutusunu işaretleyin.
 • Eksen Etiketlerini Göster: Seçilen boyut alanı için X-ekseninde açıklama göstergesini (alan değerlerinin adlarını) göstermek için bu onay kutusunu işaretleyin.
 • Eksen Etiketi Karakterlerini Sınırlandır: Boyut değeri dizelerinin uzunluğunu eksenlerde ve grafik açıklama göstergesinde görünecek şekilde sınırlandırmak için bu onay kutusunu işaretleyin. Giriş alanında karakterlerin sayısını belirtin veya sürgüyü istenilen değere sürükleyin. Kesilen değerleri grafikte ... takip eder. Bu seçenek bu gruptaki diğer seçeneklerden bağımsız olarak kullanılabilir.
 • Izgara Ayarı Birinci Boyut: Bu onay kutusu işaretlendiğinde, grafiğin ilk boyutunu temel alan bir grafik dizisinin görüntülendiği ızgara grafiği etkinleştirilir.
 • Sabit Sütun Sayısı: Izgara grafiğinin görüntülemesini istediğiniz sütun sayısını girin. Giriş alanında sütunların sayısını belirtin veya sürgüyü istenilen değere sürükleyin.
 • Sabit Satır Sayısı: Izgara grafiğinin görüntülemesini istediğiniz satır sayısını girin. Giriş alanında satırların sayısını belirtin veya sürgüyü istenilen değere sürükleyin.
 • İkinci Boyut: Izgara grafiğinde ikinci boyutu etkinleştirir. İkincil bir boyut kullanıldığında, ilk boyut değerleri ızgara matrisinde sütunlar olarak görüntülenirken, ikincil boyut değerleri ızgara matrisinde satırlar olarak görüntülenir.

Sırala Sekmesi

Sayfa nesnesindeki değerlerin sıralama düzenini ayarlar. Bazı sıralama seçenekleri tüm sayfa nesneleri için kullanılamayabilir.
Birden çok sıralama düzeni belirtilmişse, sıralama düzeni durum, ifade, sıklık, sayısal, metin, yükleme sırası şeklindedir. Durum, mantıksal durumu temsil eder (seçilen, isteğe bağlı veya hariç).

 • Birincil Sıralama:
  • Y Değeri: Boyut değerlerinin y ekseninin sayısal değerine göre sıralanması gerekip gerekmediğini ayarlar. Bu seçenek, hesaplamalı boyutlar için kullanılamaz.
  • Sıklık: Alan değerlerini sıklığa (tablodaki eşzamanlılık sayısına) göre sıralar.
  • Sayısal Değer: Alan değerlerini sayısal değere göre sıralar.
  • Metin: Alan değerlerini alfabetik sıraya göre sıralar.
  • Yükleme Sırası: Alan değerlerini ilk yükleme sırasına göre sıralar.
 • İkincil Sıralama:
  • Sıklık: Alan değerlerini sıklığa (tablodaki eşzamanlılık sayısına) göre sıralar.
  • Sayısal Değer: Alan değerlerini sayısal değere göre sıralar.
  • Metin: Alan değerlerini alfabetik sıraya göre sıralar.
  • Yükleme Sırası: Alan değerlerini ilk yükleme sırasına göre sıralar.
 • İfadeye Göre Sırala:
  • Alan değerlerini girilen ifadeye göre sıralar.
  • Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • Seçileni En Üstte Tut: Seçilen değerleri üstte tutmak için bunu etkinleştirin.

Sınırlar

 • İlk ifadeyi kullanarak hangi değerlerin görüntüleneceğini kısıtla: Bu özellikler, aşağıda yapılan ayarlara göre, grafikte görüntülenen boyut değerlerinin sayısını belirlemek için kullanılır.
 • Yalnızca şunu göster:

  X sayıda İlk, En Büyük ya da En Küçük değeri göstermek istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. Bu seçenek 5 olarak ayarlanırsa, beş değer görüntülenir. Boyutun Diğerlerini Göster seçeneği etkinleştirilmişse, Diğerleri segmenti bu beş görüntüleme yuvasından birini kullanır.

  • İlk seçeneği, özellik diyalog penceresinin Sırala sekmesinde seçilen seçeneklere dayalı olarak satırları döndürür. Grafik bir Düz Tablo ise, satırlar o zamanki birincil sıralamaya göre döndürülür. Diğer bir deyişle, kullanıcı herhangi bir sütun üstbilgisine çift tıklayarak ve söz konusu sütunu birincil sıralama kriteri haline getirerek değerlerin görüntülenmesini değiştirebilir.
  • En Büyük seçeneği, grafikteki ilk ifadeye dayalı olarak satırları azalan sıralamada döndürür. Düz Tabloda kullanıldığında, ifadeler etkileşimli olarak sıralanırken, gösterilen boyut değerleri sabit kalır. İfadelerin sıralaması değiştirildiğinde, boyut değerleri değişir (değişebilir).
  • En Küçük seçeneği, grafikteki ilk ifadeye dayalı olarak satırları artan sıralamada döndürür. Düz Tabloda kullanıldığında, ifadeler etkileşimli olarak sıralanırken, gösterilen boyut değerleri sabit kalır. İfadelerin sıralaması değiştirildiğinde, boyut değerleri değişir (değişebilir).
  • Görüntülenecek değer sayısını girin.
  • Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
  • Karşılaştırma değerini içeren boyut değerini dahil etmek için Sınır Değerlerini Dahil Et öğesini seçin.
 • Yalnızca şuna uygun değerleri göster: Bu seçenek için belirtilen koşulu karşılayan tüm boyut değerlerini görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
  • Değerleri toplamın yüzdesini veya tam miktarı temel alarak görüntülemek için seçin.
  • Toplama göre göreceli seçeneği, özellik diyalog penceresinin İfadeler sekmesindeki Bağıntılı seçeneğine benzer bir göreceli modu etkinleştirir.
  • Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • Yalnızca şuna toplanan değerleri göster: Bu seçenek belirlendiğinde, geçerli satıra kadar olan tüm satırlar toplanır ve sonuç, seçenekte ayarlanan değerle karşılaştırılır.
  • Toplama göre göreceli seçeneği, özellik diyalog penceresinin İfadeler sekmesindeki Bağıntılı seçeneğine benzer bir göreceli modu etkinleştirir ve kümülatif değerleri (ilk, en büyük ve en küçük değerleri temel alan) genel toplamla karşılaştırır.
  • Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • Diğerlerini Göster: Bu seçeneğin etkinleştirildiğinde, grafikte bir Diğerleri segmenti oluşturulur. Görüntüleme kısıtlamaları için karşılaştırma ölçütlerini karşılamayan tüm boyut değerleri, Diğerleri segmentinde gruplanır. Seçilen boyuttan sonra başka boyutlar varsa, İç Boyutları Daralt öğesi, takip eden/iç boyutlar için ayrı ayrı değerlerin grafikte görüntülenip görüntülenmeyeceğini kontrol eder. Etiket alanına grafikte görüntülenmesini istediğiniz adı girin. Herhangi bir metin girilmezse, etiket otomatik olarak ifade metnine ayarlanır.
  Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın. Seçilen boyuttan sonra başka boyutlar varsa, İç Boyutları Daralt öğesi, takip eden/iç boyutlar için ayrı ayrı değerlerin grafikte görüntülenip görüntülenmeyeceğini kontrol eder.
 • Toplamı Göster: Bu seçenek etkinleştirildiğinde, grafik seçilen boyut için bir toplam görüntüler. Bu toplam, hala özellik diyalog penceresinin İfadeler sekmesinde yapılandırılan ifade toplamından farklı şekilde davranır. Etiket: Grafikte görüntülemek istediğiniz adı girin. Herhangi bir metin girilmezse, etiket otomatik olarak ifade metnine ayarlanır. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • Global Gruplama Modunu Kullan: Bu seçenek yalnızca iç boyutlar için geçerlidir. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, kısıtlamalar yalnızca seçilen boyuta göre hesaplanır. Önceki tüm boyutlar yok sayılır. Bu seçenek devre dışı bırakılırsa, kısıtlamalar tüm önceki boyutlara dayalı olarak hesaplanır.

İfadeler

Aşağı açılan listede ifadeleri seçin. İfade eklemek için Add öğesine tıklayın. Aşağı açılan listede ifade seçin. Listedeki öğeleri taşımak için Move simgesini kullanın. Remove simgesi, öğeleri listeden kaldırır. Daha fazla bilgi için, Daha Fazla... düğmesine tıklayın.

İfade

Bu bölümde İfade özellikleri açıklanmaktadır.

Etkinleştir

Bu onay kutusu işaretlendiğinde, seçilen ifade etkinleştirilir. Kutu işaretlenmezse, ifade hiç kullanılmaz.

Koşul

Bu onay kutusu işaretlendiğinde, aşağıdaki düzenle kutusunda bulunan Function düğmesine tıklanarak, girilen koşul ifadesinin değerine bağlı olarak, ifade dinamik olarak gizlenir veya gösterilir.

Etiket

İfadenin etiketi. Grafikte görüntülemek istediğiniz adı girin. Herhangi bir metin girilmezse, etiket otomatik olarak ifade metnine ayarlanır. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.

İfade

Geçerli anda seçilen ifadeyi görüntüler.

Yorum

İfadenin amacını ve fonksiyonunu açıklamak için bir yorum girin. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.

Görünmez

İfadeyi gizler.

Yüzdelik (Göreceli) Göster

Grafik, sonucu mutlak sayılar yerine yüzde olarak gösterir.

Açıklama Göstergesinde Göster

Birkaç ifade kullanıldığında, bu seçenek, grafiğin yanında ifadeleri ve bunlara karşılık gelen renkleri gösteren bir gösterge görüntüler.

Değer Görüntü Ayarları

Değerlerin nasıl görüntüleneceğini tanımlamak için bu kutuyu işaretleyin. Açılan pencereyi açmak için Engine öğesine tıklayın.

Değer Görüntü Ayarları Açılan Penceresi

 • Açılan Pencere Olarak Metin: İfadenin sonucunun düzende bulunan grafikteki bir veri noktasının üzerine gelindiğinde görünen açılan balon mesajlarında gösterilmesini sağlamak için bu onay kutusunu işaretleyin. Bu seçenek, diğer görüntüleme seçeneklerinden herhangi biri ile birlikte veya bu seçeneklerden herhangi biri olmadan kullanılabilir. Bu nedenle, grafiğin kendi içinde bulunmayan, ancak yalnızca üzerine gelindiğinde açılan pencerelerde bulunan ifadeye sahip olunabilir.
 • Öznitelik İfade Stilleri:
  • Arka Plan Rengi: Veri noktasının temel çizim rengini hesaplamak için öznitelik ifadesini tanımlayın. Kullanılan ifade, geçerli bir renk temsili (Visual Basic'te tanımlandığı şekliyle Kırmızı, Yeşil ve Mavi bileşenlerini temsil eden bir sayı) döndürmelidir; bu işlem genellikle özel grafik renk fonksiyonlarından biri kullanılarak gerçekleştirilir. İfadenin sonucu geçerli bir renk temsili oluşturmuyorsa, siyah renk kullanılır.
  • Sayı Biçimi Sekmesi: Her alanın varsayılan bir sayı biçimi vardır ve bu biçim Belge Özellikleri: Sayı sayfasından ayarlanabilir. Bununla birlikte, her ayrı sayfa nesnesi için ayrı bir sayı biçimi kullanılabilir. Bu özellik sayfası, etkin nesne için geçerlidir ve biçimlendirme değerleri için aşağıdaki kontrolleri içerir:
   • Sayı Biçimi: Aşağıdaki alternatiflerden bir sayı biçimi seçin.
   • Varsayılan: Hem sayı hem metin. Sayılar orijinal biçimde gösterilir.
   • Sayı: Sayısal değerleri, Hassasiyet alanında ayarlanan basamak sayısıyla gösterir.
   • Tamsayı: Sayısal değerleri tamsayı olarak gösterir.
   • Sabit: Sayısal değerleri, Ondalıklar alanında ayarlanan ondalık basamak sayısıyla ondalık değerler olarak gösterir.
   • Para: Değerleri, Biçim Deseni alanında ayarlanan biçimde gösterir. Varsayılan biçim, Windows Para Birimi ayarıdır.
   • Tarih: Tarih olarak yorumlanabilen değerleri, Biçim Deseni alanında ayarlanan biçimde gösterir.
   • Zaman: Zaman olarak yorumlanabilen değerleri, Biçim Deseni alanında ayarlanan biçimde gösterir.
   • Zaman Damgası: Tarih ve zaman olarak yorumlanabilen değerleri, Biçim Deseni alanında ayarlanan biçimde gösterir.
   • Aralık: Zamanı, sıralı zaman artımları olarak gösterir (örn. format = mm, değeri, takvimin başlangıcından itibaren dakika sayısı olarak gösterir (1899:12:30:24:00)).
   • Biçim Deseni: Alanın görüntü biçimini daha ayrıntılı olarak belirten biçim kodu. ISO, biçimi ISO standardına ayarlar. Yalnızca Tarih, Zaman, Zaman Damgası ve Aralık için geçerlidir. Sys, biçimi sistem ayarlarına ayarlar.
   • Hassasiyet: Görüntülenecek basamak sayısı.
   • Ondalıklar: Dahil edilen ondalık sayısını ayarlar.
   • Ondalık Ayırıcı: Ondalık ayırıcılar için sembolü ayarlar.
   • Binlik Ayırıcı: Binlik ayıracılar için sembolü ayarlar.
   • Yüzde Olarak: Biçimlendirmeyi, mutlak sayılar yerine yüzde olarak gösterir. Ayar yalnızca Sayı, Tamsayı ve Sabit: için kullanılabilir durumdadır.
   • Ön İzleme: Yukarıda belirtilen sayı biçiminin ön izlemesini gösterir.

Başlığı Göster

Varsayılan olarak, tanımlanan ilk ifadenin etiketi, grafik başlığı olarak ayarlanır. Grafik başlığı istemiyorsanız, onay kutusunu temizleyin. Başlık, dinamik güncelleştirme için hesaplamalı formül olarak tanımlanabilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.

Daha Fazla.../Daha Az...

Ek sekmeleri içeren açılır bölümü genişletmek/daraltmak için bu düğmeye tıklayın. Boyutlar alanının mı yoksa İfadeler alanının mı etkin olduğuna bağlı olarak, farklı sekmeler görüntülenir.

Kılavuz Çizgi Grafiği Özellikleri: Sunum

Sunum Özellikleri

Bu bölümde Sunum özellikleri açıklanmaktadır.

Görünüm

Aşağı açılan menüden kullanılabilir görünümlerden birini seçin.

Simgeleri Otomatik Boyutlandır

Maksimum baloncuk boyutunu, grafikteki değerlerin sayısına ayarlar.

Simge Boyutu

Bir sembol temsili belirtilmişse, sembollerin boyutunu belirler.

Maks. Baloncuk Boyutu

Grafikteki en büyük baloncuğun boyutunu ayarlar. Yalnızca bazı görünümler için ve Simgeleri Otomatik Boyutlandır öğesinin seçimi kaldırılmışsa kullanılabilir.

Açıklama Göstergesini Göster

Göstergeyi grafikte görüntüler.

Açılan pencereyi açmak için Engine öğesine tıklayın:

 • Gösterge Ayarları Açılan Penceresi:
  • Gösterge Stili: Gösterge stilini ayarlar.
  • Dikey Yerleştirme: Göstergenin dikey hizalamasını ayarlar.
  • Satır Aralığı: Göstergedeki öğeler arasındaki mesafeyi belirler.
  • Sıralamayı Ters Çevir: Göstergenin sıralama düzenini ters çevirmek için bu onay kutusunu işaretleyin.
  • Hücre Metnini Kaydır: Gösterge öğelerinin metnini iki ya da daha fazla satıra kaydırın.

Arka Plan

 • Grafiğin arka planını ayarlar. Şu seçenekler kullanılabilir durumdadır:
  • Renk: Renk seçmek için Caption color öğesine tıklayın.
  • Resim: Resmi değiştirmek için Add image öğesine tıklayın.
 • Arka plan saydamlığını ayarlamak için Engine öğesine tıklayın. Grafiğin şeffaflığını ayarlamak için kutuya değer girin veya sürgüyü sürükleyin
 • Dinamik Resim: Arka plan saydamlığını ve dinamik resmi ayarlamak için Engine öğesine tıklayın.
  • Grafiğin şeffaflığını ayarlamak için kutuya değer girin veya sürgüyü sürükleyin.
  • Seçimle birlikte değişen dinamik arka plan resimlerini göstermek için bir hesaplanan ifade girin.

Çizim Alanı Arka Planı

Çizim alanının arka planını ayarlar.

Şu seçenekler kullanılabilir durumdadır:

 • Renk: Çizim alanı, renkli bir arka plana sahip olur. Çizim alanı stilini ve arka plan saydamlığını ayarlamak için Engine öğesine tıklayın. Renk seçmek için Caption color öğesine tıklayın.
 • Resim: Çizim alanı, resimden oluşan bir arka plana sahip olur. Arka plan saydamlığını ayarlamak için Engine öğesine tıklayın. Resmi değiştirmek için Add image öğesine tıklayın.
 • Dinamik Resim: Arka plan saydamlığını ve dinamik resmi ayarlamak için Engine öğesine tıklayın. Grafiğin şeffaflığını ayarlamak için kutuya değer girin veya sürgüyü sürükleyin. Seçimle birlikte değişen dinamik arka plan resimlerini göstermek için bir hesaplanan ifade girin.

Çizim Alanı Stili

Bu kontrol, çizim alanı arka planının görünüşünü değiştirmek için kullanılabilir.

 • Şu seçenekler kullanılabilir durumdadır:
 • Çerçeve: Çizim alanının çevresine çerçeve çizilir.
 • Gölge: Bu seçenek, çizim alanı arka planına gölge efekti uygular.
 • Minimal: Çizim alanı arka planı kaldırılır.

Daha Fazla.../Daha Az...

Bu bölümde Daha Fazla.../Daha Az... özelliklerindeki çeşitli öğeler açıklanmaktadır.

 • Genel:
  • Veri Noktalarındaki Etiketler: Etiketleri görüntülemek için bu kutuyu işaretleyin
  • Gösterilen Maks. Değer: Bu kutuda, grafikte kaç veri noktası için değerlerin gösterileceğine yönelik bir üst sınır belirtin. Bir sınır belirtilmezse, tüm veri noktaları için değerler gösterilir; bu durum da grafiğin okunabilirliğini etkileyebilir.
  • Yatay Konum: Veri noktalarındaki etiketlerin yatay yönlendirmesi için Sol, Ortalanmış veya Sağ öğesini seçin.
  • Dikey Konum: Veri noktalarındaki etiketlerin dikey yönlendirmesi için Üstte, Ortalanmış veya Altta öğesini seçin.
  • X Etiketini Göster: X ekseninin sonunda etiket görüntüler.
  • Y Etiketini Göster: Y ekseninin sonunda etiket görüntüler.
  • Sıfır Değerlerini Gösterme:
   • Bu onay kutusu işaretlenmişse, tüm ifadelerden sıfır veya null döndüren tüm boyut alanı bileşimleri hesaplamada göz ardı edilir.
   • Bu seçenek varsayılan olarak seçilidir.
  • Eksiği Gösterme:
   • Bu onay kutusu işaretlenmişse, tüm ifadelerde yalnızca tüm alanlardaki null değerlerle ilişkili olan tüm boyut alanı bileşimleri hesaplamada göz ardı edilir.
   • Bu seçenek varsayılan olarak seçilidir. Bu seçeneğin kapatılması yalnızca, örneğin grafikte null değerlerin sayılması gereken bir durum gibi özel durumlarda kullanışlı olabilir.
  • Açılan Pencere Etiketleri: Bu onay kutusu seçildiğinde, grafikteki veri noktasının üzerinde imleçle gelindiğinde, boyutların ve ifadelerin değerleri açılan balon olarak görünür.
  • Vurgula: Bu onay kutusu işaretlenmişse, fare ile içindeki bir çizginin veya sembolün üzerine gelinmesi, çizginin veya sembolün daha iyi genel bakış sağlamak üzere vurgulanmasıyla sonuçlanır. Vurgulama, aynı zamanda, uygulanabilir olduğu yerlerde gösterge için de geçerlidir.
  • Okları Göster: Bağlantı çizgilerindeki oklar için seçenekleri görüntüler. Oklar, ikinci alan boyutunun sıralama düzenine göre tanımlanmış sıralı düzende, dağılım noktaları arasında yönlendirilir. Bağlantı çizgilerinde ok uçlarının görüntülenmesini sağlamak için bu alternatifi işaretleyin.
  • Ok Boyutu: Ok uçlarının boyutu.
  • Ok Stili: Aşağı açılan listedeki stiller arasından seçim yapın.
  • Hesaplama Koşulları: Buraya girilen ifade, grafiğin hesaplanması için yerine getirilecek koşulu ayarlar. Koşul yerine getirilmezse, grafik içinde herhangi bir zamanda "Hesaplama koşulu yerine getirilmedi" metni görüntülenir. Maksimum değer sayısını girin. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • Stiller:
  • Gösterge: Göstergenin rengini ayarlamak için Caption color öğesine tıklayın. Yazı tipi rengini ayarlamak için Font color öğesine tıklayın. Yazı tipi türünü ayarlamak için Font öğesine tıklayın.
  • Grafik Başlığı Stili: Grafik başlığının yazı tipi rengini ayarlamak için Font color öğesine tıklayın. Yazı tipi türünü ayarlamak için Font öğesine tıklayın.
  • Başlık Yazı Tipi: Başlık yazı tipini ayarlamak için Font öğesine tıklayın.
  • Etkin Başlık: Etkin başlığın arka plan rengini ayarlamak için Caption color öğesine tıklayın. Metin rengini ayarlamak için Font color öğesine tıklayın.
  • Etkin Olmayan Başlık: Etkin olmayan başlığın arka plan rengini ayarlamak için Caption color öğesine tıklayın. Metin rengini ayarlamak için Font color öğesine tıklayın.
  • Kenarlık Kullan: Sayfa nesnesinin çevresinde kenarlık kullanmak için bu onay kutusunu işaretleyin. Kenarlığın rengini ayarlamak için Caption color öğesine tıklayın.
  • Kenarlık Genişliği: Kenarlığın genişliğini ayarlamak için değer belirtin veya sürgüyü sürükleyin. Genişlik, piksel cinsinden belirtilir.
  • Yuvarlak Köşeler:
   • Yuvarlak Köşeler açılan penceresini açmak için Settings öğesine tıklayın.
   • Not:

    Yuvarlak Köşeler yalnızca Gelişmiş Stil Oluşturma Modu'nu seçtiyseniz kullanılabilir (Belge Özellikleri: Genel içinde bulunur).

   • Yuvarlak Köşeler Açılan Penceresi:
    • Köşeler için Sabit veya Bağıntılı yuvarlaklığı seçin ve hangi köşelerin etkileneceğini belirtin.
    • Değer girerek Kare olma durumu'nu seçin.
 • Referans Çizgileri:
  • Referans Çizgileri: Add öğesine tıklayarak bir referans çizgisi ekleyin.
  • Grafikte Etiketi Göster: Etiketi referans çizgisinin yanında görüntüler.
  • Etiket: Metin kutusuna, sayfa nesnesinin başlığında gösterilecek bir başlık girebilirsiniz. Etiket ayarlanmamışsa, Başlığı Göster öğesinin seçilmiş olması durumunda alanın adı kullanılır. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
  • X Ekseni: Referans çizgisinin x ekseninden başlatılması gerekiyorsa, bu seçeneği belirleyin.
  • İfade: Referans çizgisinin çizilmesi gereken değer. Başlangıç noktası olarak kullanmak istediğiniz ifadeyi girin.
  • Çizgi Ağırlığı: Referans çizgisinin ağırlığını belirtir.
  • Çizgi Stili: Referans çizgisinin stilini belirtir.
  • Çizgi Rengi: Referans çizgisinin rengini belirtir.
  • Koşulu Göster'i Kullan: Grafiğin her çizilmesi gerektiğinde değerlendirilecek bir koşullu ifadeye bağlı olarak çizgi gösterilir veya gizlenir. Referans çizgisi yalnızca ifade FALSE sonucunu döndürdüğünde gizlenir.
  • Koşul: Koşullu ifadeyi girin. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • Metin:
  • Grafikteki Metin: Grafiğe metin eklemek için Add öğesine tıklayın.
  • Metin: Grafikteki Metin içinde eklenen metin burada görüntülenir.
  • Eğim Açısı: Metin için 0 ile 360 derece arasında bir açı belirtin. Varsayılan 0'dır.
  • Yatay Hizala: Yatay hizalamayı ayarlar.
  • En Üstte: Listede geçerli anda seçili olan metin, grafik çizilirken ön plana alınır.
  • Metin Stili:
   • Metin arka plan rengini ayarlamak için Caption color öğesine tıklayın.
   • Yazı tipi rengini ayarlamak için Font color öğesine tıklayın. Yazı tipi türünü ayarlamak için Font öğesine tıklayın.
  • Boyut Konumu: Metnin nesne üzerindeki konumunu ve boyutunu ayarlar.

Kılavuz Çizgi Grafiği Özellikleri: Başlık

Bu bölümde Başlık özellikleri açıklanmaktadır.

 • Etiket: Metin kutusuna, sayfa nesnesinin başlığında gösterilecek bir başlık girebilirsiniz. Etiket ayarlanmamışsa, Başlığı Göster öğesinin seçilmiş olması durumunda alanın adı kullanılır.

 • Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir.

  İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.

 • Başlığı Göster: Bu seçenek işaretlendiğinde, sayfa nesnesinin en üst kısmına bir başlık çizilir. Liste kutuları ve diğer "kutu nesneleri" için seçenek varsayılan olarak açık olur; ancak düğmeler, metin nesneleri ve çizgi/ok nesneleri için açık olmaz.

 • Başlık Hizalaması: Sol, Ortalanmış veya Sağ olabilir.

 • Çok Satırlı Başlık (Sözcük Kaydırma): Bu seçenek işaretlenirse, metin iki veya daha fazla satırda görüntülenir.

 • Satır Sayısı: Başlık için birden çok satıra izin veriliyorsa, satır sayısını giriş alanında belirtin veya sürgüyü istenen sayıya sürükleyin.

 • Başlık Hizalaması: Üst, Ortalanmış veya Alt olabilir.

Daha Fazla.../Daha Az...

Bu bölümde Başlık özellikleri açıklanmaktadır.

 • Menü: Nesne menüsünü açar.
 • Temizle: Etkin sayfa nesnesindeki tüm geçerli seçimleri temizler.
 • Yazdır:  Seçilen sayfa nesnelerini başka bir tarayıcı penceresinde tablo biçiminde açar. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!
 • Verileri Kopyala: Sayfa nesnesindeki alan değerlerini kopyalar. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!
 • Resmi Panoya Kopyala: Sayfa nesnesini resim olarak Pano'ya kopyalar. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!
 • Excel'e Gönder: Olası (seçilen dahil) değerleri, çalışmıyor olması durumunda otomatik olarak başlatılan Microsoft Excel'e dışarı aktarır. Dışarı aktarılan değerler, yeni Excel çalışma sayfasında bir sütun olarak görünür. Bu özelliğin çalışması için bilgisayarda Microsoft Excel 2007 veya daha yeni bir sürümü yüklü olmalıdır. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!
 • En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver: Bu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en küçük duruma getirilebilir olması koşuluyla sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en küçük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en küçük duruma getirilmesini mümkün kılar.
 • Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir: Bu seçenek, En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver öğesi işaretlendiğinde kullanılabilir hale gelir. Aynı sayfa üzerindeki birkaç sayfa nesnesi için Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir öğesi işaretlendiğinde, biri hariç tümü istendiği zaman otomatik olarak en küçük duruma getirilir. Bu, örneğin, aynı sayfa alanında birkaç grafiğin dönüşümlü olarak görüntülenmesi için kullanışlıdır.
 • En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver: Bu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en büyük duruma getirilebileceğini belirtecek şekilde, sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en büyük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en büyük duruma getirilmesini mümkün kılar. En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver ve En Büyük Duruma Getirmeye İzin Ver öğelerinin her ikisi de işaretlendiğinde, çift tıklama işlemi nesnenin en küçük duruma getirilmesini etkiler.
 • Yardım Metni: Burada, açılan pencerede görüntülenecek yardım metnini girebilirsiniz. Bu seçenek, belge seviyesinde kullanılamaz. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
  Örneğin, sayfa nesnesinin açıklaması girilebilir. Nesnenin pencere başlığına yardım simgesi eklenir. Fare imleci simgenin üzerinde olduğunda, metin açılan pencerede görüntülenir.
 • Hızlı Tür Değişimi: Burada, grafik türleri arasında geçişi etkinleştirebilirsiniz. Tüm nesneler için kullanılabilir durumda değildir. Açılan pencereyi açmak için Settings öğesine tıklayın.
 • Hızlı Tür Ayarları Açılan Penceresi: Hızlı tür değişimini kullanarak aralarında geçiş yapmak istediğiniz grafik türlerine yönelik kutuları işaretleyin.

Kılavuz Çizgi Grafiği Özellikleri: Seçenekler

Seçenekler

Bazı seçenekler tüm nesneler için kullanılamayabilir.

 • Salt Okunur: Grafiği salt okunur hale getirir; bu da grafikte tıklanarak veya fare ile boyanarak seçimlerin yapılamayacağı anlamına gelir.
 • Taşımaya/Boyutlandırmaya İzin Ver: Bu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesi taşınamaz veya boyutlandırılamaz.
 • Kopyalamaya/Klon Oluşturmaya İzin Ver: Bu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesinin kopyası oluşturulamaz. Bu ayar tüm istemciler tarafından gerçekleştirilemeyebilir.
 • Nesneyi Veriye Göre Boyutlandır: Normalde, seçimler tablonun boyutunun sayfa nesnesi için tahsis edilenden daha küçük olmasına neden olduğunda, QlikView'daki tüm tablo sayfa nesnelerinin etrafındaki kenarlıklar küçülür. Bu onay kutusunun seçimi kaldırıldığında, boyutun bu otomatik ayarlanması kapatılır ve fazlalık alanı boş bırakılır.
 • Başlıkta Bilgiyi Göster'e İzin Ver: Bilgi fonksiyonu kullanımdayken, bir alan değerinin bununla ilişkilendirilmiş bilgi içerdiği her seferinde, pencere başlığında bir bilgi simgesi görüntülenir. Bilgi simgesinin başlıkta görüntülenmesini istemiyorsanız, bu seçeneğin işaretini kaldırabilirsiniz. Yalnızca liste kutusu, istatistik kutusu, çoklu kutu ve giriş kutusu için kullanılabilir durumdadır.
 • Kaydırma Konumunu Koru: Bu onay kutusu ve Kullanıcı Tercihleri, Nesneler diyalog penceresi buna karşılık gelen onay kutusu işaretlendiğinde, QlikView tablo nesnelerinde bir seçim yapıldığında dikey kaydırmayı korur.
 • Koşulu Göster'i Kullan: Sayfa nesnesi, örneğin seçimler vb. gibi öğelere göre sürekli değerlendirilecek bir koşullu ifadeye bağlı olarak gösterilir veya gizlenir. Sayfa nesnesi yalnızca koşul false değerini döndürdüğünde gizlenir. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için Function simgesine tıklayın.
 • Normal: Nesnenin Sol ve Üst kenarlıklarıyla Genişlik ve Yükseklik'ini ayarlayarak nesnenin konumunu belirleyin.
 • En Küçük Duruma Getirilmiş: Sol ve Üst kenarlıklarıyla Genişlik ve Yükseklik'ini ayarlayarak en küçük duruma getirilmiş nesnenin konumunu belirleyin.
 • Daha Fazla.../Daha Az...: Şu seçenekler kullanılabilir durumdadır:
  • Sahip: Sahibinin etki alanı ve kullanıcı adı
  • Nesneyi Paylaş: Nesneleri diğer kullanıcılarla paylaşmak için etkinleştirin. Bu seçimin etkinleştirildiğinde, aşağıdaki ayarlar etkinleştirilir.
  • Şununla paylaş: Herkesle Paylaş veya Kullanıcı adına göre paylaş öğelerinden birini seçin.
  • Kullanıcılar (Etki Alanı\UserID): Kullanıcı adına göre paylaş seçilirse, eklenen kullanıcıların olduğu bir liste gösterilir.

   Kullanıcı eklemek için Add simgesine tıklayın, bir satır eklenir, kilidini kaldırmak için satırı seçin ve kullanıcı bilgisini düzenleyin. Kullanıcıları kaldırmak için, kaldırılacak her bir kullanıcının ardındaki Remove simgesine tıklayın.