Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Görselleştirmeler

Görselleştirmeleri, uygulamaya yüklenen verileri sunmak için kullanabilirsiniz. Örneğin, farklı bölgelerdeki satış rakamlarını karşılaştırmak için bir sütun grafik veya aynı veriler için kesin değerleri göstermek için bir tablo kullanabilirsiniz.

Görselleştirmede yaptığınız seçimler, tüm sayfalardaki ilişkili tüm görselleştirmelere yansıtılır.

Görselleştirme oluşturma

Görselleştirmeleri, önceden tanımlanmış grafiklerden veya özel nesnelerden oluşturursunuz. Sayfaya görselleştirme ekleyebilmek için Düzenle Düzenleme modunda olmanız gerekir.

 1. Bu yeni bir sayfaysa varsayılan görselleştirmeyi seçin.

  Aksi takdirde görselleştirmenin sağında veya altında bulunan Öğe ekle simgesine tıklayarak oraya yeni bir görselleştirme ekleyin.

 2. Görselleştirme türünü seçin.

  Ne tür bir görselleştirme kullanacağınızdan emin değilseniz Otomatik grafik'i seçin. Otomatik grafik, eklediğiniz veriler için en iyi görselleştirmeyi seçer.

  Görselleştirme oluştururken görselleştirme türleri arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu, verilerinizi sunmak için farklı seçenekleri görüntülemek istiyorsanız yararlıdır.

 3. Sunuyu sıralayarak, renklendirerek veya etiketleyerek ayarlayın.

  Daha fazla bilgi için bkz. Görselleştirmenin görünüşünü değiştirme.

Yeni bir grafiği bir sayfadaki görselleştirmeye sürükleyen bir görselleştirme türünden diğerine dönüşüm gerçekleştirebilirsiniz.

Görselleştirme oluşturmayla ilgili diğer yöntemler için bkz. Görselleştirmeler oluşturma ve görselleştirmeleri düzenleme.

Görselleştirmeyi yeniden kullanma

Uygulamadaki diğer sayfalarda yeniden kullanmak istediğiniz bir görselleştirme oluşturduysanız söz konusu görselleştirmeyi ana görselleştirme olarak kaydedebilirsiniz.

İpucu notuBir görselleştirmeye sağ tıklayıp ana öğeler Ana öğelere ekle seçeneğini belirleyerek, görselleştirmeyi ana görselleştirme olarak kaydedebilirsiniz.

Ana görselleştirmeleri, varlık panelinde ana öğeler öğesinin altında bulabilirsiniz.

Hangi görselleştirmeler kullanılabilir?

Varlık panelinde, iki tür temel görselleştirme bulunur.

 • Grafikler, verileri sütun, çizgi veya nokta gibi görsel öğelerle görsel olarak açıklar.
 • Metin temelli görselleştirmeler, verileri metin biçiminde (örn. tablo veya filtre) sunar.

Varlık panelinde kullanılabilir pano nesneleri vardır.

En iyi grafik türü seçimi, görselleştirmenin amacına bağlıdır.

Daha fazla bilgi için bkz. Görselleştirme türlerini seçme ile ilgili en iyi uygulamalar.

Önceden tanımlı görselleştirmeler amacınıza uygun değilse, bir görselleştirme uzantısı kullanabilirsiniz. Bunları, Uzantı bölümündeki varlık panelinde bulabilirsiniz.

Grafikler
Grafik Simge (Standart) Simge (Gelişmiş) Açıklama
Otomatik grafik - Otomatik grafik seçili verileriniz için en iyi görselleştirmeyi seçmeyi dener.
Sütun grafiği, dikey gruplandırılmış Dikey sütun grafik Dikey gruplandırılmış sütun grafiği, dikey sütunlarla bir boyutu başka bir boyuta göre; örneğin Şehir'i Bölge'ye göre gruplar.
Sütun grafiği, yatay gruplandırılmış Dikey sütun grafik Yatay gruplandırılmış sütun grafiği, yatay sütunlarla bir boyutu başka bir boyuta göre; örneğin Şehir'i Bölge'ye göre gruplar.
Sütun grafiği, dikey yığılmış Dikey sütun grafik Dikey yığılmış sütun grafiği, bir boyutu başka bir boyuta göre dikey olarak yığar.
Sütun grafiği, yatay yığılmış Dikey sütun grafik Yatay yığılmış sütun grafiği, bir boyutu başka bir boyuta göre yatay sütunlar halinde yığılmış olarak görüntüler.
Kutu çizimi Kutu grafiği Kutu çizimi Kutu grafiği, yatay çizgilere sahip olan ve ortasında merkez çizgisi bulunan bir kutuyla sayısal veri gruplarının aralığını ve dağılımını karşılaştırmak için uygundur.
Madde imli grafik Madde imli grafikler bir hesaplama performansını, hedef değerle ve kötü, orta ve iyi gibi nitel ölçekle karşılaştırmak ve görselleştirmek için kullanılabilir.
Birleşik grafik Birleşik grafik Birleşik grafik Birleşik grafik, aynı grafikteki sütunları ve çizgileri birleştirir. Sütunlar ve çizgiler, yüzdelerin ve toplamların karşılaştırılmasını sağlayan farklı eksenlere sahiptir.
Dağılım çizimi Dağılım grafiği Dağılım grafiği Dağılım grafiği, sayısal veri gruplarının aralığını ve dağılımını karşılaştırmak için uygundur Veriler bir eksen boyunca uzanan değer noktaları olarak işaretlenir.
Simit grafiği Pasta grafik Simit grafiği değerler arasındaki ilişkiyi ve tek bir değerin toplamla ilişkisini görüntüler.
Gösterge Gösterge grafiği Gösterge grafiği Gösterge, tek bir hesaplamanın boyutlar hariç değerini görüntülemek için kullanılır.
Histogram Histogram Histogram Histogram, sayısal verilerin sürekli bir aralık veya belirli bir zaman aralığı boyunca dağılımının görselleştirilmesi için uygundur. Veriler gruplara ayrılır.
Çizgi grafiği Çizgi grafik Çizgi grafiği, değerler arasındaki veri çizgilerini görüntüler. Çizgi grafikleri, genellikle zaman aralıklarında bir veri eğilimini görselleştirmek için kullanılır.
Çizgi grafiği, alan Çizgi grafik Alan çizgi grafiği, çizgilerin altında alanlar doldurulmuş olarak zaman içindeki eğilimleri görüntüler.
Harita Harita Harita Bir bölge veya mağaza için satışlar gibi jeo-uzamsal verileri ve hesaplama değerlerini birleştirmek için harita kullanılır.
Mekko grafiği Mekko grafiği, bir grup içindeki kategori öğelerini karşılaştırırken grubu karşılaştırır.
Pasta grafiği Pasta grafik Pasta grafiği, tek bir boyut ile tek bir hesaplama arasındaki ilişkiyi gösterir.
Dağılım grafiği Dağılım grafiği Dağılım grafiği Dağılım grafiği, iki hesaplamadan değerler sunar. Bu, ülke (nüfus ve nüfus artışı) örneğinde olduğu gibi, her bir örneğin iki sayı içerdiği verileri göstermek istediğinizde kullanışlıdır. İsteğe bağlı bir üçüncü hesaplama kullanılabilir ve kabarcıkların boyutunda gösterilebilir. Büyük veri kümeleri gösterilirken, hesaplama boyutunu göstermek için kabarcık boyutu yerine renkler kullanılacaktır.
Ağaç haritası Ağaç Haritası Ağaç Haritası Ağaç haritası hiyerarşik verileri gösterir. Ağaç haritası, sınırlı bir alanda çok sayıda değeri aynı anda gösterebilir.
Şelale grafik Şelale Şelale Şelale grafik bir başlangıç değerinin ara pozitif ve negatif değerlerden nasıl etkilendiğini gösterir.
Visualization bundle - - Visualization bundle, Qlik Sense uygulamanızın grafik oluşturma kapasitesini geliştirmek ve artırmak için kullanılabilen grafikler kümesidir.
Metin temelli görselleştirmeler
Grafik Simge (standart) Simge (gelişmiş) Açıklama
Filtre bölmesi Filtre kapsayıcı Filtre kapsayıcı Filtre bölmesi, bir sayfadaki görselleştirmelerde hangi verilerin gösterildiğini kontrol etmenizi sağlar. Filtre bölmesi, birkaç boyutun verilerini bir kerede filtreleyebilir.
KPI KPI KPI KPI, merkezi performans rakamlarını sunmak için kullanılır. Bir sayfaya bağlantı ekleyebilirsiniz.
Pivot tablo Pivot tablo Pivot tablo, boyutları ve hesaplamaları bir tablonun satırları ve sütunları olarak sunar. Pivot tablo, verileri bir kerede birden fazla boyutta analiz etmenizi sağlar. Pivot tablodaki veriler, boyutların kombinasyonuna göre gruplandırılabilir ve kısmı toplamlar gösterilebilir.
Tablo Tablo Tablo, tablodaki her satır hesaplamalar kullanılarak bulunan alanlar içerecek şekilde kayıt biçiminde değerler görüntüler. Normalde bir tablo, bir boyut ve birkaç hesaplama içerir.
Metin ve görüntü - Metin Bir web sayfasına metinler, resimler, hesaplamalar ve bağlantılar eklemek için metin ve resim görselleştirmesini kullanabilirsiniz. (Yalnızca gelişmiş düzenleme modunda)
Pano nesneleri
Nesne Simge Açıklama
Düğme Metin Uygulamanızda kolay seçim ve gezinti için hızlı bağlantılar eklemek amacıyla düğmeleri kullanabilirsiniz. (Yalnızca gelişmiş düzenleme modu)
Kapsayıcı Sınırlı bir alana görselleştirmeler ekleyebilir ve koşullara dayalı olarak kapsayıcıda görselleştirmeleri gösterebilir veya gizleyebilirsiniz. (Yalnızca gelişmiş düzenleme modu)
Dashboard bundle   Qlik Sense uygulamanızda gezintiyi ve seçimi geliştirmek için kullanabileceğiniz bir dizi kontrol.
İLGİLİ ÖĞRENME KAYNAKLARI: