Gå till huvudinnehåll

Navigera i användargränssnittet

Qlik Sense är ett webbaserad program med ett antal olika vyer att arbeta i.

Hubbar är din startpunkt och där du ser alla dina appar. Du kan visa och interagera med appar i en hubb. Du skapar nya appar i Qlik Sense Enterprise-hubben.

I Qlik Sense Enterprise-hubben kan du skapa, utveckla, publicera och konsumera appar, beroende på de behörigheter som tilldelats dig av din Qlik Sense-administratör.

Beroende på hur organisationen har rullat ut Qlik Sense Enterprise, kan du också ha en eller fler molnhubbar. Din administratör ger dig en webbadress så att du kan börja använda Qlik Sense. Adressen fastställer den hubb som öppnas för dig.

Du kan visa och interagera med appar i molnhubben. Du kan även skapa, utveckla och dela appar beroende på din användarroll och behörighet i utrymmet som du har åtkomst till. Användarroller tilldelas av huvudadministratören. Utrymmesbehörigheter tilldelas av utrymmesägare och administratörer.

Hubben

Hubben är din startpunkt, och här hittar du alla dina appar.

Mer information finns i Hubben och Hubben i Qlik Sense Desktop.

Appöversikt

När du öppnar en app från hubben hamnar du i app-översikten. Härifrån kan du se allt innehåll som appen innehåller (t.ex. ark, berättelser och bokmärken).

Mer information finns i Appöversikt.

Datahanteraren

Du kan lägga till datakällor utan att använda skript i Datahanteraren.

Mer information finns i Ladda och hantera data med Datahanteraren.

Skriptredigeraren

Dataimporten används för att skapa, redigera och köra ett skript som laddar data till din app.

Mer information finns i Skriptredigeraren.

Datamodellvyn

Du använder datamodellvyn för att se en översikt över de data du har laddat med appen.

Mer information finns i Datamodellvyn.

Arkvyn

Du kommer till arkvyn när du öppnar ett ark i en app. Här kan du utveckla och analysera appar.

Mer information finns i Arkvyn.

Vyn för Data Storytelling

Du kommer till storytelling-vyn när du öppnar en berättelse i en app. Här kan du skapa och spela upp berättelser baserat på dataupptäckter och insikter.

Mer information finns i Vyn för Data Storytelling.

Mer information