Gå till huvudinnehåll

Ladda upp bildfiler till mediebiblioteket

PÅ DEN HÄR SIDAN

Ladda upp bildfiler till mediebiblioteket

Mediabiblioteket innehåller de bilder som du kan använda i appen: i text- och bildvisualiseringar, på berättelsesidor och som miniatyrer för appar, ark och berättelser. 

Du kan ladda upp bilder till mediabiblioteket. På grund av begränsningar i de webbläsare som Qlik Sense har stöd för bör du hålla höjden och bredden samt filstorleken på bilderna så liten som möjligt. Den maximala filstorleken är 5 MB.

Följande format stöds: .png, .jpg, .jpeg, och .gif.

För Qlik Sense: Du kan ladda upp bilder till mappen I appen i mediabiblioteket. Du behöver använda Qlik Management Console för att ladda upp bilder till standardmappen.

För Qlik Sense Desktop: Du kan placera bilder i följande mapp på datorn: C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default. Bilder är tillgängliga i standardmappen i mediebiblioteket. När du flyttar en app mellan installationer sparas bilderna du använder i appen i qvf-filen tillsammans med appen. När du öppnar appen på en ny plats ligger bilderna i mappen I appen i mediebiblioteket för appen.

Du kan öppna mediabiblioteket på flera olika sätt. Gör ett av följande:

 • I appöversikten klickar du på Edit i området för app-detaljer och klickar sedan på Image på miniatyren.
 • Om du redigerar ett ark dubbelklickar du på text- och bildvisualiseringen för att öppna redigeringsverktygsfältet och klickar sedan på Image.
 • I storytelling-vyn klickar du på Image i verktygsfältet och väljer en bild.

Dialogen Mediabibliotek öppnas och du kan nu ladda upp bilder.

 1. Välj Ladda upp media.
 2. Gör ett av följande:

  • Släpp en eller flera bildfiler i det avsedda området.
  • Klicka på det avsedda området för att öppna uppladdningsdialogen, bläddra och välja bilder och klicka sedan på Öppna.

  En uppladdningsindikator visas när bildfilen laddas upp. Du kan avbryta en pågående uppladdning genom att klicka på Cancel på bilden.

  Observera: Du kan inte ladda upp en fil om filnamnet redan finns i mediabiblioteket.

Nu har du lagt till bilder i mediabiblioteket. Klicka på bilden och välj Create new för att infoga den.

See also