Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Mediabiblioteket

Mediabiblioteket innehåller de bilder som du kan använda i appen: i text- och bildvisualiseringar, på berättelsesidor och som miniatyrer för appar, ark och berättelser. 

Mediabiblioteket i Qlik Sense med förhandsvisning av en av standardbilderna.

Media library view

A: Mappar

Mapparna i mediebiblioteket.

Mappalternativ
UI-element Beskrivning
I appen Bilderna i appen. Du kan ta bort bilder.
Default  Standardbilderna hanteras från Qlik Management Console.

Om ett nytt innehållsbibliotek delas genom säkerhetsregler som har definierats i Qlik Management Console blir biblioteket och dess bilder en del av mediabiblioteket.

B: Bildlista

En lista över bilderna i den valda delen av mediabiblioteket.

C: Förhandsgranska

En förhandsgranskning av den markerade bilden.

D: Ladda upp media

Klicka på Ladda upp media för att överföra en ny bild.

Mer information finns i Ladda upp bildfiler till mediebiblioteket.

E: Avbryt

Klicka på Avbryt för att stänga mediabiblioteksdialogen.

F: Infoga

Klicka på Infoga för att använda den valda bilden.

G: Ta bort

Klicka på Delete för att ta bort den markerade bilden.

Mer information finns i Ta bort bildfiler från mediebiblioteket.

Mer information