Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Widok Narracje

Przy użyciu narracji możesz dzielić się wnioskami dotyczącymi danych z odbiorcami.

Kliknij Narracje na karcie Dodaj narrację na pasku nawigacyjnym, aby utworzyć lub otworzyć narrację.

Widok Narracje

Widok Narracje.

Rejestrowanie migawek

Kliknij prawym przyciskiem myszy wizualizację w arkuszu, aby zrobić migawkę. Migawka jest zapisywana w bibliotece migawek, do której można uzyskać dostęp z widoku arkusza lub widoku narracji. Aby zrobić migawkę, musisz być w trybie widoku.

Okno dialogowe Zarejestruj migawkę

Okno dialogowe Zarejestruj migawkę.

Aby uzyskać informacje na temat dodawania migawki do slajdu, zobacz temat Dodawanie migawki do slajdu.

Tworzenie nowych narracji

Kliknij Tryb narracjiNarracje, a następnie kliknij Utwórz nową narrację.

Przycisk Utwórz nową narrację

Przycisk Utwórz nową narrację.

Zob.:

Korzystanie z narzędzi do narracji

Kliknij narzędzie na pasku narzędzi narracji, aby dodać migawkę i efekty do slajdów w narracji.

Pasek narzędzi do narracji
Pasek narzędzi do narracji.
Narzędzia narracyjne
Element interfejsu użytkownika Opis
Migawka Biblioteka migawek ze wszystkimi migawkami zarejestrowanymi przez użytkownika.
Tekst Obiekty tekstowe z różnymi stylami tekstu.
Kształty Biblioteka kształtów z różnymi kształtami.
Efekty Biblioteka efektów z zestawem efektów wizualnych, które można zastosować do migawek.
Grafika Obiekty multimediów z różnymi typami multimediów (na przykład grafika).
Obiekty aplikacji Biblioteka arkuszy z arkuszami w aplikacji, które można wstawić do narracji jako aktywne arkusze danych.
Narzędzia do migawek
Element interfejsu użytkownika Opis
Odblokowano Zablokuj migawkę.
Edytuj

Edytuj migawkę.

Więcej informacji zawierają tematy Edytowanie slajdów oraz Zmiana wyglądu migawki.

Migawka

Zastąp migawkę.

Więcej informacji zawiera temat Zastępowanie migawki na slajdzie.

Odtwarzanie narracji

Przycisk Odtwórz narrację

Przycisk Odtwórz narrację.

Zob.: Prezentowanie narracji

Gesty dotknięcia w widoku Narracje

W tabeli opisano gesty dotknięcia używane do nawigacji w widoku Narracje.

Gesty dotknięcia do nawigacji w widoku Narracje
Gest dotknięcia Opis
Naciśnięcie Wyróżnienie punktu danych w migawce przez zastosowanie określonego efektu.
Dwukrotne naciśnięcie Edytowanie obiektu tekstowego lub grafiki.
Długie dotknięcie i zwolnienie Otwarcie menu skrótów.
Długie dotknięcie i przeciągnięcie

Przeniesienie slajdu do nowego miejsca na osi czasu.

Przeniesienie elementu w ramach slajdu.

Przesunięcie

Przewinięcie listy w bibliotece migawek.

Przejście do następnego albo poprzedniego slajdu podczas odtwarzania narracji.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!