Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

NormDist — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja NormDist() zwraca skumulowany rozkład normalny dla określonej średniej i odchylenia standardowego. Jeśli wartość mean = 0, a wartość standard_dev = 1, wówczas funkcja zwraca standardowy rozkład normalny.

Składnia:  

NORMDIST(value, [mean], [standard_dev], [cumulative])

Typ zwracanych danych: liczba

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
value Wartość, przy której wymagana jest ocena rozkładu.
mean

Wartość opcjonalna określająca średnią arytmetyczną dla rozkładu.

Jeśli ten argument nie zostanie podany, jego wartością domyślną będzie 0.

standard_dev

Opcjonalna wartość dodatnia określająca odchylenie standardowe rozkładu.

Jeśli ten argument nie zostanie podany, jego wartością domyślną będzie 1.

cumulative

Opcjonalnie można wybrać użycie standardowego rozkładu normalnego lub rozkładu skumulowanego.

0 = standardowy rozkład normalny

1 = rozkład skumulowany (domyślny)

Ta funkcja jest powiązana z funkcją NormInv w następujący sposób:
If prob = NORMDIST(value, m, sd), then NORMINV(prob, m, sd) = value

Ograniczenia:  

Wszystkie argumenty muszą być liczbowe — w przeciwnym wypadku zwracana jest wartość NULL.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!