Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

FirstWeekDay

Liczba całkowita określająca dzień, który ma być pierwszym dniem tygodnia.

Składnia:  

FirstWeekDay

Zmienne systemowe Qlik Sense definiują domyślnie FirstWeekDay=6. Oznacza to, że pierwszym dniem tygodnia jest niedziela.

Wartości, które można ustawić dla FirstWeekDay

Wartość

Dzień

0

poniedziałek

1

wtorek

2

środa

3

czwartek

4

piątek

5

sobota

6

niedziela 

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład 1 – użycie wartości domyślnej (skrypt)

Przykład 2 – Zmiana zmiennej FirstWeekDay (skrypt)

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!