Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

ZTest_dif — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja ZTest_dif() zwraca zagregowaną średnią różnicę testu z dla jednego szeregu wartości.

Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Składnia:  

ZTest_dif(value[, sigma])

Typ zwracanych danych: numeric

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opisu
value Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Przyjmowana jest średnia w populacji równa 0. Jeśli test ma być wykonywany względem innej średniej, należy odjąć jej wartość od wartości próby.
sigma Jeśli odchylenie standardowe jest znane, wówczas można je określić w parametrze sigma. Jeśli parametr sigma zostanie pominięty, wówczas stosowane będzie rzeczywiste odchylenie standardowe dla próby.

Ograniczenia:  

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Przykład:  

ZTest_dif(Value-TestValue)

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!