Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

ZTest_lower — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja ZTest_lower() zwraca zagregowaną wartość dolnego końca przedziału ufności dla dwóch niezależnych szeregów wartości.

Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Składnia:  

ZTest_lower (grp, value [, sig [, eq_var]])

Typ zwracanych danych: numeric

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opisu
value Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Wartości próby muszą być pogrupowane logicznie jak to zostało określone przez dokładnie dwie wartości w grupie group. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano nazwy pola dotyczącego wartości próby, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Value.
grp Pole zawierające nazwy każdej z dwóch grup prób. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano nazwy pola dotyczącego grupy, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Type.
sig W parametrze sig można określić dwustronny poziom istotności. Jeśli poziom zostanie pominięty, wówczas wartość sig zostanie ustawiona na 0,025, co oznacza 95% przedział ufności.
eq_var Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoFalse (0), wówczas zostanie przyjęte założenie osobnych wariancji dwóch prób. Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoTrue (1), wówczas zostanie przyjęte założenie równych wariancji prób.

Ograniczenia:  

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Przykłady:  

ZTest_lower( Group, Value )

ZTest_lower( Group, Value, sig, false )

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!