Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Przeglądarka modelu danych

Wyświetl strukturę danych dodanych do aplikacji w przeglądarce modelu danych i wyświetl metadane dotyczące tabel i pól.

Kliknij pozycję Przeglądarka modelu danych na karcie Przygotuj na pasku nawigacyjnym, aby otworzyć przeglądarkę modelu danych.

Przeglądarka modelu danych

Przeglądarka modelu danych

Zob.:

Podgląd danych i przeglądanie metadanych

Kliknij tabelę lub pole w tabeli, a następnie kliknij Podgląd, aby otworzyć okienko Podgląd.

Zob.: Podgląd tabel i pól w przeglądarce modelu danych

Tworzenie wymiarów i miar z pól

Kliknij Podgląd, aby otworzyć panel Podgląd, wybierz pole, a następnie kliknij Dodaj jako wymiar lub Dodaj jako miarę.

Zob.:

Narzędzia przeglądarki modelu danych
Element interfejsu użytkownika Opis
Zwiń Zwiń wszystkie tabele, aby widoczna była tylko nazwa tabeli.
Zredukuj Zmniejsza obszar zajmowany przez tabele, wyświetlając jedynie nazwę tabeli i pola skojarzone z innymi tabelami..
Rozwiń Rozwiń wszystkie tabele, aby wyświetlić wszystkie pola.
Wykres punktowy Widok tabeli wewnętrznej — model danych Qlik Sense razem z polami syntetycznymi.
Model danych Widok tabeli źródłowej — model danych źródłowych tabel danych.
Widok siatki Menu układu z opcjami Układ siatki, Autom. układ i Przywróć układ.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!