Przeskocz do zawartości głównej

Pasek nawigacyjny

Na pasku nawigacyjnym i pasku narzędzi w Qlik Sense możesz szybko się poruszać i korzystać z potrzebnych narzędzi.

Pasek nawigacji i pasek narzędzi w Qlik Sense

Pasek nawigacyjny i pasek narzędzi w Qlik Sense Enterprise.

Menu opcji będzie się różniło w zależności od:

  • tego, czy będziesz edytować, czy analizować (wyświetlać) wykresy w aplikacji.
  • Typ wykresu.
  • Uprawnienia przyznane Ci przez administratora.

Pasek nawigacyjny

Pasek nawigacji w Qlik Sense Enterprise.

Na pasku nawigacyjnym możesz wykonać następujące czynności:

  • Kliknij Qlik, aby przejść do huba.
  • Kliknij , aby wykonać działania na podstawie widoku, w którym się znajdujesz. Na przykład w widoku arkusza w aplikacji publicznej mogą być dostępne takie funkcje jak Pobierz arkusz jako PDF, Powiel arkusz, Zatwierdź arkusz, Cofnij publikowanie arkusza i Osadź arkusz. Możesz również przejść do sekcji Przegląd aplikacji i włączyć lub wyłączyć Tryb ekranu dotykowego.
  • Na karcie Przygotuj wybierz pozycje Menedżer danych, Edytor ładowania danych, Przeglądarka modelu danych, Logika biznesowa/Model logiczny i Logika biznesowa/Słownictwo.
  • Na karcie Analizuj wybierz pozycję Arkusz.
  • Na karcie Dodaj narrację wybierz Narracje.
  • Kliknij nazwę aplikacji, aby otworzyć jej szczegóły — na przykład, aby edytować nazwę aplikacji lub zmienić jej ustawienia.
  • Kliknij pole wyszukiwania i wprowadź zapytanie, aby użyć analizy opartej na wyszukiwaniu w programie Wnioski. Tylko arkusz.

Globalne menu dla arkusza w Qlik Sense

Globalne menu dla arkusza w Qlik Sense Enterprise

Na pasku narzędzi możesz wykonywać zadania związane z widokiem, w którym się znajdujesz. Niektóre zadania, które znajdowały się w innych częściach interfejsu użytkownika, zostały przeniesione na pasek narzędzi. Wnioski umożliwia dostęp do Wyszukiwania funkcji Wnioski oraz do funkcji Typy analiz funkcji Insight Advisor.

Na przykład w widoku arkusza w trybie edycji można otworzyć panel zasobów lub panel właściwości i tworzyć zakładki oraz arkusze, a także zarządzać nimi. Polecenia Wytnij, Kopiuj i Wklej, które poprzednio znajdowały się na dole arkusza, są teraz umieszczone na pasku narzędzi. W trybie analizy możesz pracować z wyborami, a także tworzyć arkusze i zakładki oraz zarządzać nimi.

W widoku narracji możesz dodawać grafiki, tekst, kształty itp.

Pasek narzędzi na arkuszu w trybie edycji

Pasek narzędzi na arkuszu w trybie edycji.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!