Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tworzenie zmiennej

Zmienna w Qlik Sense to nazwana jednostka zawierająca wartość. Jeśli w wyrażeniu jest używana zmienna, wówczas jest zastępowana jej wartością lub definicją.  Zmienne są definiowane przy użyciu okna dialogowego zmiennych albo w skrypcie przy użyciu edytora skryptu ładowania danych.

Nową zmienną można utworzyć z okna dialogowego zmiennych podczas edytowania arkusza w nieopublikowanej aplikacji.

Możesz powielić istniejącą zmienną, klikając i wybierając Powiel.

Aby zapoznać się z wizualną prezentacją dotyczącą tworzenia zmiennych, zobacz Tworzenie zmiennej.

 1. Podczas edycji arkusza kliknij zmienne na pasku edycji w arkuszu, aby otworzyć okno dialogowe zmiennych.

  Zostaje otwarte okno przeglądu zmiennych

 2. Kliknij polecenie Utwórz nową.

  Zostają wyświetlone następujące pola wejściowe dla zmiennej:

  • Nazwa (pole obowiązkowe)
  • Definicja
  • Opis
  • Tags

  Aby anulować proces tworzenia nowej zmiennej, naciśnij przycisk Esc albo kliknij Anuluj.

 3. Podaj nazwę zmiennej (obowiązkowe). Nazwa powinna zostać wybrana na podstawie następujących wskazówek:

  • Nie można zmieniać nazwy po utworzeniu zmiennej.
  • Należy użyć litery jako pierwszego znaku (zamiast cyfry albo symbolu).
  • Nie zaleca się nadawania zmiennej nazwy takiej samej, jaką ma pole lub funkcja w programie Qlik Sense.

   Więcej informacji zawiera temat Interpretacja nazw.

  • Do nazywania zmiennej nie używaj następujących znaków: $ ( ) [ ] "
  • Nazwa musi być niepowtarzalna. Nazwa zmiennej nie może być identyczna z nazwą zmiennej zarezerwowanej lub zmiennej systemowej. Zmienne takie nie są wyszczególnione w oknie dialogowym zmiennych, ale jeśli nie jest możliwe użycie określonej nazwy, nawet jeśli nie można znaleźć jej duplikatu w oknie dialogowym zmiennych, można założyć, że zmienna zarezerwowana lub zmienna systemowa ma już taką samą nazwę.

  • Długie nazwy nie są zalecane. Jeśli nazwa zmiennej jest zbyt długa, nazwa taka nie może być w pełni wyświetlona w przeglądzie zmiennych.
 4. Opcjonalnie podaj opis zmiennej.

 5. Utwórz definicję zmiennej. Aby w tym celu otworzyć edytor wyrażeń, kliknij Wyrażenie.

  Więcej informacji zawiera temat Korzystanie z edytora wyrażeń.

  Przykład:  

  Ustaw wartość zmiennej na datę bieżącą definiowaną jako numer: 

  Num(Today())

 6. Opcjonalnie wprowadź znaczniki dla zmiennej.

 7. Kliknij Utwórz, aby zapisać zmienną.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!