Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tworzenie miary głównej przez wpisanie wyrażenia w edytorze

Podczas korzystania z aplikacji nieopublikowanej można tworzyć miary główne wielokrotnego użycia. Złożone wyrażenia można dodać, wpisując je w edytorze wyrażeń.

 1. Kliknij Edit Edytuj arkusz na pasku narzędzi.

  Z lewej strony zostanie wyświetlony panel zasobów.

 2. Kliknij Elementy główne, aby wybrać kartę elementów głównych.
 3. Kliknij nagłówek Miary, aby rozwinąć tę kategorię.

 4. Kliknij polecenie Utwórz nową.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Utwórz nową miarę.

 5. Kliknij Wyrażenie w polu Wyrażenie, aby otworzyć okno dialogowe Dodaj wyrażenie.

 6. Wyrażenie można dodać przez wpisanie go bezpośrednio w edytorze wyrażeń (okno główne).

  Nazwy pól użyte w takim wyrażeniu są sprawdzane, a składnia wyrażenia — weryfikowana.

  WskazówkaW trakcie wpisywania wyrażenia w edytorze wyrażeń jest ono na bieżąco weryfikowane. W przypadku wystąpienia błędu wyświetlona zostaje w dolnym lewym rogu podpowiedź dotycząca tego, co jest wpisane błędnie. Dodatkowe informacje o błędzie można uzyskać po kliknięciu stosownej ikony obok podpowiedzi.

  Każda linia w edytorze wyrażeń jest numerowana; stosowane jest tam również wyróżnienie składni.

  WskazówkaAby otworzyć pomoc online z pełnym opisem sposobu korzystania z bieżącej funkcji, należy dwukrotnie kliknąć nazwę funkcji w edytorze wyrażeń, a następnie nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+H. Opcja ta staje się dostępna po wpisaniu pierwszego nawiasu wyrażenia po nazwie funkcji. Opcja ta jest obsługiwana tylko w przypadku korzystania z komputera z klawiaturą.
 7. Kliknij polecenie Zastosuj, aby zamknąć okno dialogowe Dodaj wyrażenie.

  Teraz należy dodać opis miary.

 8. Podaj nazwę miary.

 9. Podaj opis dla miary (opcjonalnie).

 10. Aby określić kolor, kliknij przycisk Strzałka w dół na liście rozwijanej kolorów i wybierz kolor, używając jednej z następujących metod:

  • Kliknij jeden z kolorów w palecie.
  • Podaj sześcioznakowy kod koloru w polu wejściowym kodu szesnastkowego.
  • Kliknij przycisk Pokaż opcje u dołu okna dialogowego, wybierz kolor z koła kolorów i w razie potrzeby odpowiednio ustaw suwak nasycenia.
 11. Dodaj znaczniki (opcjonalnie).

 12. Pod obszarem Formatowanie liczb można wybrać:

  • Autom.
  • Liczba
  • Waluta
  • Data
  • Czas trwania
  • Niestandardowa
  • Zastosuj miarę do wyrażenia

 13. Kliknij polecenie Utwórz.

Miara ta zostaje zapisana w kategorii Wymiary na karcie Elementy główne i można z niej korzystać w wizualizacjach.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!