Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Edytowanie miary głównej

Po aktualizacji miary głównej zmiany zostaną odzwierciedlone we wszystkich jej wystąpieniach, w tym także we wszystkich wizualizacjach, w których jest używana.

Edytuj miarę główną z poziomu panelu zasobów lub podczas edycji właściwości wizualizacji.

Edytowanie miary głównej z poziomu panelu zasobów

Użyj panelu zasobów, aby edytować miarę główną, gdy chcesz wyświetlić podgląd miary lub edytować kilka miar głównych.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku arkusza kliknij Edit Edytuj arkusz na pasku narzędzi.

  Z lewej strony zostanie wyświetlony panel zasobów.

 2. Kliknij Elementy główne., aby wybrać kartę elementów głównych.
 3. Kliknij Elementy główne.
 4. Kliknij miarę do edycji.

  Zostanie otwarty podgląd.

 5. Kliknij Edit u dołu podglądu.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacją o tym, że wszelkie zmiany zastosowane do miary głównej zostaną też zastosowane do wszystkich wizualizacji używających tej miary.

 6. Kliknij przycisk OK.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytuj miarę, w którym można aktualizować wyrażenie, nazwę, opis, kolor i znaczniki.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

Miara została zaktualizowana.

WskazówkaMożesz także kliknąć element główny prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć Edytuj.

Edytowanie miary głównej z poziomu właściwości wizualizacji

Gdy miara w wizualizacji jest połączona z miarą główną, można edytować miarę główną z panelu właściwości. Wszystkie wizualizacje w aplikacji korzystające z miary głównej zostaną zaktualizowane. Aby edytować połączoną miarę tylko w tej wizualizacji, bez wpływu na element główny, musisz najpierw odłączyć ją od elementu głównego. Zob. Anulowanie powiązania z elementem głównym.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz wizualizację w trybie edycji.

 2. W panelu właściwości kliknij kartę Dane.

  Jeśli jest ukryty, kliknij Pokaż właściwości otwarty panel prawy w prawym dolnym rogu.

 3. W obszarze Miary kliknij połączoną miarę do edycji.

 4. W obszarze Element główny kliknij Edytuj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacją o tym, że wszelkie zmiany zastosowane do miary głównej zostaną też zastosowane do wszystkich wizualizacji używających tej miary.

 5. Wprowadź zmiany w mierze głównej, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!