Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tworzenie analizy z drążeniem i z hierarchiami

Określenie, które grupy w modelu logicznym mają relację hierarchiczną, umożliwia funkcji Wnioski oferowanie analizy z rozbiciem według konkretnych hierarchii oraz lepsze wykrywanie zależności między grupami.

Hierarchie umożliwiają drążenie z rozbiciem w rekomendacjach (np. Sales według Product category, Product sub-category i Product). Hierarchie pomagają też funkcji Wnioski uniknąć mieszania elementów geograficznych w rekomendacjach. Na przykład utworzenie hierarchii dla Supplier CountySupplier City oraz dla Customer Country i Customer City zapobiega ich użyciu w błędnych kombinacjach, takich jak Supplier Country i Customer City.

Hierarchie są również używane w asocjacyjnych wnioskach do wykrywania zależności podczas dokonywania wyborów. Przykładem może być wybranie Sweden w analizie funkcji Wnioski, a następnie wybranie jedynie wartości szwedzkich miast na innym wykresie, który używa pola City.

Istnieją dwa rodzaje hierarchii modeli logicznych: wyuczone i zdefiniowane. Wyuczone hierarchie są wykrywane na podstawie sposobu łączenia pól i używania ich w modelu danych. Na przykład model logiczny może dostrzegać powiązanie hierarchiczne między polem miasta a polem kraju i traktować je jako mające hierarchię. Zdefiniowane hierarchie są tworzone przez użytkowników. Zdefiniowane hierarchie są tworzone i zarządzane w Hierarchiach. Hierarchie są opcjonalne dla logiki biznesowej.

Zdefiniowane hierarchie można edytować lub usuwać, klikając i wybierając Edytuj lub Usuń.

Wyuczonych hierarchii nie można przeglądać ani modyfikować w Hierarchiach.

Tworzenie hierarchii

  1. Kliknij Utwórz hierarchię
  2. Wprowadź nazwę hierarchii.
  3. Dodaj grupy do hierarchii w kolejności od najniższego poziomu w hierarchii do najwyższego poziomu w hierarchii.
  4. Kliknij polecenie Utwórz.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!