Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Ustawianie zakładki domyślnej w celu utworzenia strony docelowej aplikacji

Można wybrać arkusz, który ma być stroną docelową aplikacji, ustawiając zakładkę domyślną. W momencie otwarcia aplikacji zostaną użyte stan układu i stan wyboru zakładki domyślnej.

Jeśli zakładka domyślna nie będzie ustawiona, w momencie otwarcia aplikacji zostanie wyświetlony przegląd aplikacji.

W przypadku korzystania z zakładek domyślnych weź pod uwagę następujące informacje.

  • Zakładkę domyślną można ustawić i usunąć tylko w aplikacji niepublikowanej.
  • Dla aplikacji można ustawić tylko jedną zakładkę domyślną.
  • Podczas wyświetlania arkusza wybór zakładki domyślnej można wyczyścić. Jednak po przeładowaniu lub ponownym otwarciu tego arkusza ta zakładka zostanie zastosowana.
  • W opublikowanej aplikacji jej użytkownik może wyczyścić zaznaczenie domyślnej zakładki i dokonać innych wyborów. Jednak stan zaznaczenia domyślnej zakładki zostanie ponownie zastosowany, gdy użytkownik aplikacji ponownie otworzy lub przeładuje arkusz.
  • Zduplikowanie aplikacji powoduje zduplikowanie zakładki domyślnej z aplikacją.
  • Jeżeli ta sama aplikacja będzie otwarta w aktywnej sesji na innej karcie, zakładka domyślna nie zastąpi wyborów dokonanych na drugiej karcie.

Więcej informacji o zakładkach zawiera temat .

Z zakładki domyślnej można korzystać w połączeniu z opcją Zawsze jedna wartość wybrana dla pola, aby wyróżnić konkretne selekcje dla odbiorcy aplikacji. Więcej informacji o opcji Zawsze jedna wartość wybrana zawiera temat Zawsze jedna wartość wybrana.

InformacjaW poprzednich wersjach Qlik Sense zakładka domyślna stosowała tylko stan wyboru zakładki.

Ustawianie zakładki domyślnej

  1. Kliknij Zakładki na pasku narzędzi arkusza. Zostanie otwarte okno Zakładki.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy istniejącą zakładkę, a następnie kliknij opcję Ustaw jako zakładkę domyślną.

  3. Kliknij tę zakładkę. Okno Zakładki zostanie zamknięte. Ta zakładka pojawi się na górnym pasku narzędzi, a selekcje pojawią się w aplikacji.
  4. Aby sprawdzić, czy zakładka domyślna działa poprawnie, zamknij, a następnie ponownie otwórz aplikację. Powinny zostać wyświetlone zakładka domyślna i selekcje.

Aby usunąć zakładkę domyślną, otwórz okno Zakładki w aplikacji niepublikowanej, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę domyślną. Kliknij opcję Usuń jako zakładkę domyślną. Przy następnym otwarciu tej aplikacji zostanie wyświetlony przegląd aplikacji.

Więcej informacji na temat tworzenia zakładek zawiera temat Tworzenie zakładek.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!