Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Modyfikatory zestawu z niejawnymi operatorami zestawu

Standardowym sposobem zapisywania wyborów w modyfikatorze zestawu jest użycie znaku równości. Na przykład:

Year = {">2015"}

Wyrażenie po prawej stronie znaku równości w modyfikatorze zestawu nazywa się zestawem elementów. Definiuje ono zestaw odrębnych wartości pól, czyli wybór.

Notacja ta umożliwia definiowanie nowego wyboru z odrzuceniem bieżącego wyboru w danym polu. Jeżeli więc identyfikator zestawu zawiera wybór w tym polu, stary wybór zostanie zastąpiony przez ten z zestawu elementów.

Jeśli chcesz oprzeć swój wybór na bieżącym wyborze w polu, musisz użyć innego wyrażenia

Na przykład, jeśli chcesz uwzględnić stary wybór i dodać wymaganie, że rok jest po 2015, możesz napisać:

Year = Year * {">2015"}

Gwiazdka jest operatorem zestawu definiującym część wspólną, więc otrzymasz część wspólną bieżącego wyboru w Year i dodatkowego wymagania, że rok ma przypadać po 2015. Alternatywny sposób zapisania tego jest następujący:

Year *= {">2015"}

Oznacza to, że operator przypisania (*=) niejawnie definiuje część wspólną.

Podobnie można definiować niejawne sumy, części wspólne i różnice symetryczne, używając: +=, –=, /=

Przykłady: Wyrażenia wykresu dla modyfikatorów zestawu z niejawnymi operatorami zestawu

Przykłady Wyniki
sum( {$<Product += {OurProduct1, OurProduct2} >} Sales )

Zwraca wartość sprzedaży dla bieżącej selekcji, ale przy użyciu operatora niejawnej sumy dodaje do listy wybranych produktów produktyOurProduct1 i OurProduct2.

sum( {$<Year += {“20*”,1997} – {2000} >} Sales )

Zwraca wartość sprzedaży dla bieżącej selekcji, ale przy użyciu operatora niejawnej sumy dodaje liczbę lat w selekcji: 1997 i wszystkie lata zaczynające się na „20”, ale nie sam rok 2000.

Jeśli jednak rok 2000 jest uwzględniony w bieżącej selekcji, to po zastosowaniu modyfikacji będzie nadal uwzględniony. Działa tak samo jak wyrażenie <Year=Year + ({“20*”,1997}–{2000})>.

sum( {$<Product *= {OurProduct1} >} Sales )

Zwraca wartość sprzedaży dla bieżącej selekcji, ale tylko dla części wspólnej aktualnie wybranych produktów i produktu OurProduct1.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!