Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Modyfikatory zestawów z rozszerzeniami przez znak dolara

Rozszerzenia przez znak dolara to konstrukcje, które są obliczane przed przeanalizowaniem i oceną wyrażenia. Wynik jest następnie wstawiany do wyrażenia zamiast $(…). Wyrażenie jest następnie obliczane na podstawie wyniku rozszerzenia przez znak dolara.

Edytor wyrażeń wyświetla podgląd rozszerzenia przez znak dolara, dzięki czemu można sprawdzić jego rezultat.

Podgląd rozszerzenia przez znak dolara w edytorze wyrażeń

Podgląd rozszerzenia przez znak dolara w edytorze wyrażeń.

Użyj rozszerzeń przez znak dolara, jeśli chcesz skorzystać z obliczenia w swoim zestawie elementów.

Jeśli na przykład chcesz spojrzeć tylko na ostatni możliwy rok, możesz użyć następującej konstrukcji:

<Year = {$(=Max(Year))}>

Max(Year) jest obliczane w pierwszej kolejności, a wynik jest wstawiany do wyrażenia zamiast $(…).

Wynik po rozszerzeniu przez znak dolara będzie wyrażeniem takim jak:

<Year = {2021}>

Wyrażenie wewnątrz rozszerzenia przez znak dolara jest obliczane na podstawie bieżącego wyboru. Oznacza to, że jeśli masz wybór w innym polu, wpłynie to na wynik wyrażenia.

Jeśli chcesz, aby obliczenie było niezależne od wyboru, użyj analizy zestawu w rozszerzeniu przez znak dolara. Na przykład:

<Year = {$(=Max({1} Year))}>

Ciągi znaków

Jeśli chcesz, aby rozszerzenie przez znak dolara dało w wyniku ciąg znaków, obowiązują normalne zasady używania cudzysłowów. Na przykład:

<Country = {'$(=FirstSortedValue(Country,Date)'}>

Wynik po rozszerzeniu przez znak dolara będzie wyrażeniem takim jak:

<Country = {'New Zealand'}>

Jeśli nie użyjesz cudzysłowów, wystąpi błąd składni.

Liczby

Jeśli chcesz, aby rozszerzenie przez znak dolara dało w wyniku liczbę, rozszerzenie musi mieć takie samo formatowanie jak pole. Oznacza to, że czasami trzeba opakować wyrażenie w funkcję formatującą.

Na przykład:

<Amount = {$(=Num(Max(Amount), '###0.00'))}>

Wynik po rozszerzeniu przez znak dolara będzie wyrażeniem takim jak:

<Amount = {12362.00}>

Użyj skrótu, aby wymusić używanie przez rozszerzenie zawsze przecinka dziesiętnego bez separatora tysięcy. Na przykład:

<Amount = {$(#=Max(Amount))}>

Daty

Jeśli chcesz, aby rozszerzenie przez znak dolara dało w wyniku datę, rozszerzenie musi mieć prawidłowe formatowanie. Oznacza to, że czasami trzeba opakować wyrażenie w funkcję formatującą.

Na przykład:

<Date = {'$(=Date(Max(Date)))'}>

Wynik po rozszerzeniu przez znak dolara będzie wyrażeniem takim jak:

<Date = {'12/31/2015'}>

Podobnie jak w przypadku ciągów musisz użyć prawidłowych cudzysłowów.

Typowym zastosowaniem jest ograniczenie obliczeń do ostatniego miesiąca (lub roku). Następnie możesz użyć wyszukiwania liczbowego w połączeniu z funkcją AddMonths().

Na przykład:

<Date = {">=$(=AddMonths(Today(),-1))"}>

Wynik po rozszerzeniu przez znak dolara będzie wyrażeniem takim jak:

<Date = {">=9/31/2021"}>

Spowoduje to wybranie wszystkich zdarzeń, które wystąpiły w ostatnim miesiącu.

Przykład: Wyrażenia wykresu dla modyfikatorów zestawu z rozszerzeniami przez znak dolara

Przykłady Wyniki
sum( {$<Year = {$(#vLastYear)}>} Sales )

Zwraca wartość sprzedaży z roku poprzedzającego bieżącą selekcję. W tym przykładzie rozszerzenie przez znak dolara obejmuje zmienną vLastYear zawierającą odpowiedni rok.

sum( {$<Year = {$(#=Only(Year)-1)}>} Sales )

Zwraca wartość sprzedaży z roku poprzedzającego bieżącą selekcję. W tym przykładzie rozszerzenie przez znak dolara jest używane do obliczenia poprzedniego roku.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!