Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Modyfikatory zestawów z wyszukiwaniami

Możesz tworzyć zestawy elementów przez wyszukiwanie z modyfikatorami zestawów.

Na przykład:

 • <Country = {"C*"}>
 • <Year = {">2015"}>
 • <Ingredient = {"*garlic*"}>

Wyszukiwania powinny być zawsze ujęte w cudzysłowy, nawiasy kwadratowe lub akcenty słabe. Możesz użyć listy zawierającej kombinację ciągów literałów (pojedyncze cudzysłowy) i wyszukiwań (podwójne cudzysłowy). Na przykład:

<Product = {'Nut', "*Bolt", Washer}>

Wyszukiwania tekstowe

W wyszukiwaniach tekstowych można używać symboli wieloznacznych i innych:

 • Gwiazdka (*) oznacza dowolną liczbę znaków.

 • Znak zapytania (?) oznacza pojedynczy znak.

 • Akcent cyrkumfleksowy (^) oznacza początek słowa.

Na przykład:

 • <Country = {"C*", "*land"}>

  Dopasuj wszystkie kraje zaczynające się na C lub kończące na land.

 • <Country = {"*^z*"}>

  Spowoduje to dopasowanie do wszystkich krajów mających w nazwie słowo zaczynające się na z, takich jak New Zealand.

Wyszukiwania liczbowe

Możesz prowadzić wyszukiwania liczbowe, korzystając z tych operatorów relacji: >, >=, <, <=

Wyszukiwanie liczbowe zawsze zaczyna się od jednego z tych operatorów. Na przykład:

 • <Year = {">2015"}>

  Dopasowanie do roku 2016 i kolejnych lat.

 • <Date = {">=1/1/2015<1/1/2016"}>

  Dopasowanie do wszystkich dat w 2015 roku. Zwróć uwagę na składnię do opisu zakresu czasu między dwiema datami. Format daty musi odpowiadać formatowi daty w danym polu.

Wyszukiwania według wyrażenia

Do bardziej zaawansowanych wyszukiwań możesz użyć wyszukiwania według wyrażenia. Agregacja jest obliczana dla każdej wartości pola w polu wyszukiwania. Zostaną wybrane wszystkie wartości, dla których wyrażenie wyszukiwania zwraca wartość Prawda.

Wyszukiwanie według wyrażenia zawsze zaczyna się znakiem równości: =

Na przykład:

<Customer = {"=Sum(Sales)>1000"}>

Spowoduje to zwrócenie wszystkich klientów o wartości sprzedaży większej niż 1000. Sum(Sales) oblicza się na podstawie bieżącego wyboru. Oznacza to, że jeśli masz wybór w innym polu, takim jak pole Product, otrzymasz klientów, którzy spełnili warunek sprzedaży tylko w przypadku wybranych produktów.

Jeśli chcesz, aby warunek był niezależny od wyboru, musisz użyć analizy zestawu wewnątrz ciągu wyszukiwania. Na przykład:

<Customer = {"=Sum({1} Sales)>1000"}>

Wyrażenia po znaku równości będą interpretowane jako wartość logiczna. Oznacza to, że jeśli zwrócona zostanie inna wartość, każda niezerowa liczba zostanie zinterpretowana jako prawda, podczas gdy zero i ciągi znaków zostaną zinterpretowane jako fałsz.

Quotes

Użyj znaków cudzysłowu, gdy ciągi wyszukiwania zawierają spacje albo znaki specjalne. Pojedyncze cudzysłowy implikują dosłowne dopasowanie z rozróżnianiem wielkości liter, z pojedynczą wartością pola. Podwójne cudzysłowy implikują dopasowanie bez rozróżniania wielkości liter, potencjalnie z wieloma wartościami pola.

Na przykład:

 • <Country = {'New Zealand'}>

  Dopasowanie tylko do New Zealand.

 • <Country = {"New Zealand"}>

  Dopasowanie do New Zealand, NEW ZEALAND i new zealand

Cudzysłowy podwójne można zastąpić nawiasami kwadratowymi lub akcentami słabymi.

Więcej informacji zawiera temat Wyszukiwanie w obrębie selekcji lub wizualizacji.

InformacjaW poprzednich wersjach Qlik Sense cudzysłowy pojedyncze nie były odróżniane od podwójnych i wszystkie ciągi w cudzysłowach były traktowane jak wyszukiwania. W celu zachowania zgodności z poprzednimi wersjami aplikacje utworzone w starszych wersjach Qlik Sense nadal będą działać tak samo, jak w poprzednich wersjach. Aplikacje utworzone w Qlik Sense w wersji z listopada 2017 lub w nowszych wersjach uwzględniają różnice między tymi dwoma typami cudzysłowów.

Przykłady: Wyrażenia wykresu dla modyfikatorów zestawu z wyszukiwaniami

Przykłady Wyniki
sum( {$–1<Product = {“*Internal*”, “*Domestic*”}>} Sales )

Zwraca wartość sprzedaży dla bieżącego wyboru bez uwzględnienia transakcji dotyczących produktów, których nazwy zawierają ciąg „Internal” lub „Domestic”.

sum( {$<Customer = {“=Sum({1<Year = {2007}>} Sales ) > 1000000”}>} Sales )

Zwraca wartość sprzedaży dla bieżącej selekcji, ale z nową selekcją w polu Customer: tylko klienci, którzy w 2007 r. odnotowali sprzedaż w wysokości większej niż 1000000.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!