Przeskocz do zawartości głównej

Anulowanie powiązanie z wizualizacją główną

Odłącz wizualizację od jej wizualizacji głównej, aby edytować tylko bieżące wystąpienie. Odłączenie usuwa połączenie między wizualizacją w arkuszu a elementem głównym. Bieżąca wizualizacja staje się niezależna. Aby edytować wszystkie wizualizacje połączone z wizualizacją główną, zobacz temat Edycja wizualizacji głównej.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij  Edytuj arkusz.

  2. Kliknij Więcej w prawym górnym narożniku powiązanej wizualizacji, a następnie kliknij Odłącz wizualizację.

    Wyświetlone zostanie okno dialogowe informujące o tym, że nastąpi anulowanie powiązania z wizualizacją główną.

  3. Kliknij przycisk OK.

Wizualizacja użyta w arkuszu może być już edytowana, a wprowadzone w niej zmiany nie wpłyną na inne wizualizacje.

WskazówkaMożesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy powiązaną wizualizację, a następnie w menu skrótów kliknąć polecenie Odłącz wizualizację.