Przeskocz do zawartości głównej

Unless

Prefiks i sufiks unless jest używany do tworzenia klauzuli warunkowej określającej, czy dana instrukcja lub klauzula wyjściowa ma być sprawdzana czy też nie. Mogą być one traktowane jako wygodna alternatywa pełnej instrukcji if..end if.

Składnia:  

(Unless condition statement | exitstatement Unless condition )

 

Instrukcja statement lub exitstatement zostanie wykonana tylko wtedy, gdy condition przyjmie wartość False.

Prefiks unless może być używany do instrukcji, które już składają się z jednej lub wielu innych instrukcji, włącznie z dodatkowymi prefiksami when lub unless.

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
condition Wyrażenie logiczne, którego ocena zwraca True lub False.
statement Dowolna instrukcja skryptu aplikacji Qlik Sense poza instrukcjami sterowania.
exitstatement Klauzula exit for, exit do lub exit sub albo instrukcja exit script.

Przykłady:  

exit script unless A=1;

unless A=1 LOAD * from myfile.csv;

unless A=1 when B=2 drop table Tab1;

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!