Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Częściowe ładowanie

Pełne ładowanie zawsze rozpoczyna się od usunięcia wszystkich tabel w istniejącym modelu danych, a następnie uruchamiany jest skrypt ładowania.

Inaczej jest w przypadku częściowego ładowania. Zamiast tego zachowuje ono w modelu danych wszystkie tabele, a następnie wykonuje tylko instrukcje Load i Select poprzedzone prefiksem Add, Merge lub Replace. Polecenie to nie wpływa na inne tabele danych. Argument only oznacza, że instrukcja powinna być wykonywana tylko podczas częściowego ładowania i pomijana podczas pełnego ładowania. W poniższej tabeli podsumowano wykonanie instrukcji dla częściowego i pełnego ładowania.

 
Instrukcja Pełne ładowanie Częściowe ładowanie
Load ... Instrukcja zostanie uruchomiona Instrukcja nie zostanie uruchomiona
Add/Replace/Merge Load ... Instrukcja zostanie uruchomiona Instrukcja zostanie uruchomiona
Ładowanie z instrukcjami Add/Replace/Merge Only... Instrukcja nie zostanie uruchomiona Instrukcja zostanie uruchomiona

Częściowe ładowanie ma w porównaniu z pełnym kilka zalet:

  • Jest szybsze, ponieważ wystarczy załadować tylko ostatnio zmienione dane. Przy dużych zestawach danych różnica jest znacząca.

  • Wykorzystuje się mniej pamięci, ponieważ ładuje się mniej danych.

  • Jest bardziej niezawodne, ponieważ zapytania wysyłane do danych źródłowych działają szybciej, co zmniejsza ryzyko problemów z siecią.

InformacjaAby częściowe ładowanie działało poprawnie, aplikacja musi zostać otwarta z danymi przed jego uruchomieniem.

Wykonaj częściowe ładowanie za pomocą przycisku Ładuj. Więcej informacji zawiera temat Przycisk. Możesz także użyć Qlik Engine JSON API.

Ograniczenie

Operacja częściowego ładowania może usunąć wartości z danych. Nie zostanie to jednak odzwierciedlone na liście wartości odrębnych, która jest tabelą obsługiwaną wewnętrznie. Zatem po wykonaniu operacji częściowego przeładowania lista będzie zawierać wszystkie wartości odrębne, które istniały w polu od ostatniego pełnego przeładowania Może być ich więcej niż istnieje obecnie po częściowym przeładowaniu. Ma to wpływ na wyniki funkcji FieldValueCount() i FieldValue(). Funkcja FieldValueCount() teoretycznie może zwrócić liczbę większą niż aktualna liczba wartości pól.

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!