Przeskocz do zawartości głównej

Count — funkcja skryptu

Funkcja Count() zwraca liczbę wartości zagregowanych w wyrażeniu, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Składnia:  

Count( [distinct ] expr)

Typ zwracanych danych: integer

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
distinct Jeśli przed wyrażeniem występuje słowo distinct, wówczas wszystkie duplikaty są pomijane.

Przykłady i wyniki:  

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Aby uzyskać ten sam wygląd, jak w kolumnie wyników poniżej, w panelu właściwości w obszarze sortowania przełącz z wartości Autom. na Niestandardowe. Następnie usuń zaznaczenie sortowania liczbowego i alfabetycznego.

Przykłady skryptów
Przykład Wynik

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB|1|25| 25

Canutility|AA|3|8|15

Canutility|CC|||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

 

Count1:

LOAD Customer,Count(OrderNumber) as OrdersByCustomer Resident Temp Group By Customer;

Customer OrdersByCustomer

Astrida 3

Betacab 3

Canutility 2

Divadip 2

Jeśli w tabeli na arkuszu uwzględniono wymiar Customer, w przeciwnym wypadku wynikiem dla OrdersByCustomer jest 3, 2.

Zakładając, że tabela Temp została załadowana jak w poprzednim przykładzie:

LOAD Count(OrderNumber) as TotalOrderNumber Resident Temp;

TotalOrderNumber

10

Zakładając, że tabela Temp została załadowana jak w pierwszym przykładzie:

LOAD Count(distinct OrderNumber) as TotalOrderNumber Resident Temp;

TotalOrderNumber

8

Ponieważ istnieją dwie wartości OrderNumber z tą samą wartością: 1 i jedną wartością null.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!