Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Łączenie ze źródłami danych w edytorze ładowania danych

Połączenia do danych w edytorze ładowania danych pozwalają na zapisanie skrótu do często używanego źródła danych: bazy danych, plików lokalnych lub plików zdalnych.

Na liście Powiązania między danymi wyszczególnione są zapisane połączenia w kolejności alfabetycznej. Za pomocą pola wyszukiwania można zawężać taką listę do połączeń o określonej nazwie lub określonym typie.

Więcej informacji zawiera temat Łączenie ze źródłami danych.

InformacjaWyświetlane będą tylko te połączenia danych, które są Twoją własnością lub do których masz uprawnienia do dostępu. W celu ewentualnego uzyskania dostępu skontaktuj się z administratorem programu Qlik Sense.

Tworzenie nowego połączenia do danych

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij polecenie Utwórz nowe połączenie.
 2. Wybierz z listy rozwijanej typ źródła danych, który chcesz utworzyć.

  Zostanie otwarte okno dialogowe ustawień właściwe dla typu wybranego źródła danych.

 3. Skonfiguruj ustawienia źródła danych, a następnie kliknij polecenie Utwórz, aby utworzyć połączenie do danych.

  Nazwa połączenia zostanie dołączona do domeny i nazwy użytkownika, aby zapewnić, że jest niepowtarzalna.

Połączenie do danych zostało utworzone z użytkownikiem jako właścicielem domyślnym. Jeśli z tego połączenia do danych mają w ramach instalacji na serwerze korzystać inni użytkownicy, trzeba dokonać edycji uprawnień dostępu do połączenia w programie Konsola zarządzania Qlik.

OstrzeżenieUstawienia utworzonego połączenia nie zostaną automatycznie zaktualizowane, jeśli zmieniono ustawienia źródła danych. Oznacza to, że trzeba starannie przechowywać hasła i nazwy użytkowników, zwłaszcza w przypadku zmiany ustawień na linii zintegrowanych zabezpieczeń systemu Windows i nazw użytkownika baz danych w DSN.
InformacjaJeśli polecenie Utwórz nowe połączenie nie jest wyświetlane, oznacza to brak uprawnień do dodawania połączeń do danych. W celu ewentualnego uzyskania dostępu skontaktuj się z administratorem programu Qlik Sense.

Usuwanie połączenia do danych

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij Usuń na połączeniu do danych, które chcesz usunąć.
 2. Potwierdź, że chcesz usunąć to połączenie.

Połączenie do danych zostało usunięte.

InformacjaJeśli ikona Usuń nie jest wyświetlana, oznacza to brak uprawnień do usuwania połączeń do danych. W celu ewentualnego uzyskania dostępu skontaktuj się z administratorem programu Qlik Sense.

Edytowanie połączenia do danych

Wykonaj następujące czynności:

 1. W obszarze Połączenia danych wybierz przestrzeń zawierającą połączenie danych do edycji.

 2. Kliknij Edytuj na połączeniu do danych, które chcesz edytować.
 3. Edytuj szczegóły połączenia do danych. Szczegóły połączenia są właściwe dla typu połączenia.

  Konieczne może być podanie poświadczeń połączenia.

Połączenie do danych zostało zaktualizowane.

InformacjaW przypadku edycji nazwy połączenia do danych trzeba również dokonać edycji wszystkich istniejących odniesień (lib://) do połączenia znajdujących się w skrypcie, jeśli odniesienia te nadal mają dotyczyć edytowanego połączenia.
InformacjaJeśli ikona Edytuj nie jest wyświetlana, oznacza to brak uprawnień do aktualizowania połączeń do danych. W razie potrzeby skontaktuj się wówczas z administratorem programu Qlik Sense.

Wstawianie w skrypcie parametrów połączenia

Większość połączeń wymaga podania ciągu połączenia. Ciągi połączenia nie są wymagane jedynie w przypadku połączeń z folderami i plikami webowymi.

InformacjaTa funkcjonalność jest niedostępna w środowisku Qlik Sense SaaS.

Wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij Wstaw do skryptu na połączeniu, w odniesieniu do którego chcesz wstawić parametry połączenia.

Parametry połączenia dla wybranego połączenia do danych są wstawiane w bieżącej pozycji w edytorze ładowania danych.

Więcej informacji zawiera temat Connect.

Selekcja danych z połączenia do danych

Aby dokonać selekcji danych z połączenia do danych w celu załadowania ich do aplikacji, należy wykonać następujące działania:

 1. Utwórz nowe połączenie do źródła danych (jeśli takie połączenie jeszcze nie istnieje).
 2. Wybór danych Dokonaj selekcji danych z tego połączenia.

Tworzenie w skrypcie odniesień do połączenia do danych

Połączenia do danych można użyć w celu utworzenia odniesienia do źródeł danych w instrukcjach i funkcjach w skrypcie, zazwyczaj tam, gdzie trzeba utworzyć odniesienie do nazwy pliku ze ścieżką.

Składnia odniesienia do pliku wygląda następująco: 'lib://(nazwa_połączenia)/(nazwa_pliku_ze_ścieżką)'

Na poniższym przykładzie plik orders.csv jest ładowany z lokalizacji określonej w połączeniu do danych Folder. Może to być na przykład folder, który administrator tworzy na serwerze Qlik Sense.

LOAD * FROM 'lib://DataSource/orders.csv';

Na poniższym przykładzie plik Customers/cust.txt jest ładowany z folderu określonego w połączeniu danych DataSource. Customers to podfolder w lokalizacji określonej w połączeniu do danych.

LOAD * FROM 'lib://DataSource/Customers/cust.txt';

Na poniższym przykładzie ładowana jest tabela z połączenia do danych z pliku webowego PublicData, która zawiera łącze do rzeczywistego adresu URL.

LOAD * FROM 'lib://PublicData' (html, table is @1);

Na poniższym przykładzie tabela Sales_data jest ładowana z połączenia do bazy danych DataSource.

LIB CONNECT TO 'DataSource';
LOAD *;
SQL SELECT * FROM `Sales_data`;

Miejsce przechowywania połączenia do danych

Połączenia są przechowywane za pomocą programu Qlik Sense Repository Service. Połączeniami do danych można zarządzać w ramach konsoli Konsola zarządzania Qlik we wdrożonym na serwerze programie Qlik Sense. Konsola Konsola zarządzania Qlik pozwala na usuwanie połączeń do danych, ustawianie uprawnień dostępu i wykonywanie innych zadań z zakresu administracji systemem.

OstrzeżenieW programie Qlik Sense Desktop wszystkie połączenia są zapisywane w aplikacji w postaci niezaszyfrowanej. Niezaszyfrowane są zatem dane takie jak nazwa użytkownika, hasło i ścieżka do pliku podane podczas tworzenia połączenia do danych. Oznacza to, że wszystkie te dane mogą być dostępne otwartym tekstem w przypadku udostępnienia aplikacji innemu użytkownikowi. Należy rozważyć tę sytuację w przypadku tworzenia aplikacji z zamiarem jej udostępniania.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!