Przeskocz do zawartości głównej

Round — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Round() zwraca wynik zaokrąglania liczby w górę lub w dół do najbliższej wielokrotności step przesuniętej o liczbę offset .

Jeśli wartość do zaokrąglenia przypada dokładnie w połowie przedziału, jest zaokrąglana w górę.

Składnia:  

Round(x[, step[, offset]])

Typ zwracanych danych: numeric

InformacjaW przypadku zaokrąglania liczb zmiennopozycyjnych mogą pojawiać się błędne wyniki. Te błędy zaokrąglania wynikają z tego, że liczby zmiennopozycyjne są reprezentowane przez skończoną liczbę cyfr dwójkowych (bitów). W efekcie wyniki są obliczane z użyciem liczby, która jest już zaokrąglona. W efekcie wyniki są obliczane z użyciem liczby, która jest już zaokrąglona. Jeśli te błędy zaokrąglania wpływają na przebieg pracy, należy pomnożyć liczby, aby przed zaokrąglaniem przekształcić je na liczby całkowite.

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
x Liczba wejściowa.
step Przyrost przedziału. Wartością domyślną jest 1.
offset

Definiuje podstawę przedziału. Wartością domyślną jest 0.

Przykłady i wyniki:  

Przykłady i wyniki
Przykłady Wyniki

Round(3.8 )

Zwraca wartość 4

W tym przykładzie rozmiar kroku wynosi 1, a podstawą przedziału kroku jest 0.

Przedziały są następujące: ...0 <= x <1, 1 <= x < 2, 2<= x <3, 3<= x <4...

Round(3.8,4 )

Zwraca wartość 4

Round(2.5 )

Zwraca wartość 3

W tym przykładzie rozmiar kroku wynosi 1, a podstawą przedziału kroku jest 0.

Przedziały są następujące: ...0 <= x <1, 1 <= x <2, 2<= x <3...

Round(2,4 )

Zwraca wartość 4. Zaokrąglone w górę, ponieważ wartość 2 przypada dokładnie w połowie odstępu wynoszącego 4.

W tym przykładzie rozmiar kroku wynosi 4, a podstawą przedziału kroku jest 0.

Przedziały są następujące: ...0 <= x <4, 4 <= x <8, 8<= x <12...

Round(2,6 )

Zwraca wartość 0. Zaokrąglone w dół, ponieważ wartość 2 jest mniejsza niż wartość połowy odstępu wynoszącego 6.

W tym przykładzie rozmiar kroku wynosi 6, a podstawą przedziału kroku jest 0.

Przedziały są następujące: ...0 <= x <6, 6 <= x <12, 12<= x <18...

Round(3.88 ,0.1)

Zwraca wartość 3,9

W tym przykładzie rozmiar kroku wynosi 0,1, a podstawą przedziału kroku jest 0.

Przedziały są następujące: ... 3.7 <= x <3.8, 3.8 <= x <3.9, 3.9 <= x < 4.0...

Round(3.88875,1/1000)

Zwraca wartość 3,889

W tym przykładzie rozmiar kroku wynosi 0,001, co zaokrągla liczbę i ogranicza ją do trzech miejsc po przecinku.

Round(3.88 ,5)

Zwraca wartość 5

Round(1.1 ,1,0.5)

Zwraca wartość 1,5

W tym przykładzie rozmiar kroku wynosi 1, a podstawą przedziału kroku jest 0,5.

Przedziały są następujące: ...0.5 <= x <1.5, 1.5 <= x <2.5, 2.5<= x <3.5...

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!