Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Miary

Miary są obliczeniami używanymi w wizualizacjach. Zwykle są reprezentowane na osi Y wykresu słupkowego albo w kolumnie tabeli. Miary są tworzone na podstawie wyrażenia złożonego z funkcji agregacji, takich jak Sum lub Max, które są połączone z co najmniej jednym polem.

Miara musi mieć nazwę i można również zawierać dane opisowe, takie jak opis i znaczniki.

Example:  

Można na przykład utworzyć wykres słupkowy, aby zwizualizować koszty poszczególnych typów, dodając do wykresu wymiar Product Type, oraz miarę Cost, która jest obliczana na podstawie wyrażenia Sum(Cost) będącego wynikiem obliczenia funkcji agregacji Sum z pola Cost. Wyniki są grupowane według wymiaru Product Type.

Wykres słupkowy z wymiarem Product Type i miarą Cost.

Bar chart.

Dowiedz się więcej