Przeskocz do zawartości głównej

Wymiary

NA TEJ STRONIE

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE

Wymiary

Wymiary określają sposób grupowania danych w wizualizacji. Na przykład: łączna sprzedaż według kraju lub liczba produktów na dostawcę. Wymiary zazwyczaj stanowią wycinki na wykresie kołowym lub na osi X wykresu słupkowego z pionowymi słupkami.

Wymiary są tworzone na podstawie pól w tabelach modelu danych.

Example:  

Product Type to pole w tabeli Product, która jest ładowana do aplikacji. Wartości tego pola są różnymi typami, w ramach których grupowane są produkty.

Można na przykład utworzyć wykres słupkowy, aby zwizualizować koszty każdego typu, dodając do wykresu wymiar Product Type. W celu ukończenia wizualizacji należy dodać miarę (w tym przypadku Cost), która jest zgrupowana według wymiaru Product Type.

Wykres słupkowy z wymiarem Product Type i miarą Cost.

Bar chart.

See also