Przeskocz do zawartości głównej

Tworzenie miary głównej z poziomu przeglądarki modelu danych

NA TEJ STRONIE

Tworzenie miary głównej z poziomu przeglądarki modelu danych

Podczas korzystania z aplikacji nieopublikowanej można tworzyć miary główne wielokrotnego użycia. Użytkownicy opublikowanej aplikacji będą mieć dostęp do miar głównych, ale nie będą mogli ich modyfikować.

  1. W przeglądarce modelu danych wybierz pole i otwórz panel Podgląd.

  2. Kliknij opcję Dodaj jako miarę.

    Zostanie otwarte okno dialogowe Utwórz nową miarę, w którym widoczne będzie wybrane pole. Nazwa wybranego pola będzie używana jako domyślna nazwa miary.

  3. Podaj wyrażenie dla miary.

  4. W razie potrzeby zmień nazwę oraz opcjonalnie dodaj opis, kolor i znaczniki.

  5. Kliknij polecenie Utwórz.

Miara zostanie zapisana na karcie elementów głównych w panelu zasobów.

See also